24 listopada, Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana, i Towarzyszy

Rozwój chrześcijaństwa w Wietnamie

Początki ewangelizacji Wietnamu sięgają pierwszych lat XVI wieku. Już w 1533r. władca Wietnamu Le Trang Ton wydał dekret zakazujący głoszenia wiary chrześcijańskiej. Mimo to od 1550r. w środkowym Wietnamie pracowali misjonarze z zakonu dominikanów, a od 1583r. w północnej części kraju grupa franciszkanów z Filipin. Praca ewangelizacyjna wzmogła się dzięki obecności jezuitów, którzy przybyli do Wietnamu w 1615r. Piętnaście lat później (1630r.) wybuchły pierwsze prześladowania chrześcijan, a nowa religia została zakazana.

Dzięki poświęceniu misjonarzy we Francji powstało Towarzystwo Misji Zagranicznych, które rozwijało działalność ewangelizacyjną w Wietnamie. W 1658r. papież Innocenty X mianował o. Lamberta de La Mottee wikariuszem apostolskim dla tego kraju. Bp de La Mottee w 1665r. założył w stolicy Tajlandii seminarium, w którym kształcili się pierwsi w historii wietnamscy księża: ks. Josephus Trang (1668), ks. Joannes Hue (1668) i ks. Lucas Be (1669).

Dzięki miejscowym kapłanom, świeckim katechetom i siostrom zakonnym praca misyjna obejmowała coraz to nowe tereny kraju. Stopniowo powstawały zręby struktur kościelnych. W początkach XIX w. Kościół katolicki miał 320 tysięcy wiernych, 119 wietnamskich księży i trzech biskupów. Dalszy jego rozwój na długi czas zahamowały prześladowania, które miały miejsce w latach 1798-1801 i 1820-1885. Chrześcijaństwo zostało wtedy oficjalnie zakazane, a wyznawcom Chrystusa groziły aresztowania, więzienie, tortury, banicja, konfiskata majątku i inne represje. Tysiące katolików ginęło w masowych egzekucjach. Szacuje się, że w tym czasie śmierć męczeńską poniosło ponad 100 tys. osób.

Sytuacja zmieniła się dopiero w 1886r., gdy do Wietnamu wkroczyli Francuzi, którzy wprowadzili m.in. wolność religijną. W 1838r. papież Grzegorz XVI udzielił specjalnych odpustów dla tych wiernych, którzy modlili się za prześladowanych wietnamskich współwyznawców. Natomiast w 2 lata później zwołał Kolegium Kardynalskie, na którym zarządził rozpoczęcie gromadzenia danych o męczennikach, aby w przyszłości móc wynieść ich na ołtarze.

Papieże Leon XIII, Pius X i Pius XII spośród tej rzeszy świadków wiary beatyfikowali razem 117 osób, w tym 8 biskupów, 50 księży, 16 katechetów, 1 kleryka, 41 katolików świeckich i jedną katoliczkę. 98 męczenników z tej grupy to rdzenni Wietnamczycy. W 1988r. Jan Paweł II zaliczył wszystkich w poczet świętych, wyznaczając ich wspomnienie na 24 listopada.

Andrzej Dung-Lac

Reprezentuje wietnamskich męczenników, urodził się jako Dung An Tran około 1795r. w biednej, pogańskiej rodzinie na północy Wietnamu.

W wieku 12 lat wraz z rodzicami, którzy poszukiwali pracy, przeniósł się do Hanoi. Tam spotkał katechetę, który zapewnił mu jedzenie i schronienie. Przez trzy lata uczył się od niego chrześcijańskiej wiary, po czym przyjął chrzest i imię Andrzej. Następnie nauczył się chińskiego, łaciny i sam został katechetą.

15 marca 1823 przyjął święcenia kapłańskie. Jako kapłan w parafii Ke-Dam nieustannie głosił słowo Boże. Często pościł, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Dzięki jego przykładowi wielu tamtejszych mieszkańców przyjęło chrzest. W 1835r. został po raz pierwszy aresztowany, jednak dzięki pieniądzom zebranym przez jego parafian został uwolniony. Żeby uniknąć prześladowań, zmienił swoje imię na Andrzej Lac i przeniósł się do innej prefektury, by tam kontynuować pracę misyjną.

10 listopada 1839 aresztowano go razem z innym kapłanem, Piotrem Thi, którego odwiedził, by się u niego wyspowiadać. Obaj zostali zwolnieni z aresztu po wpłaceniu odpowiedniej kwoty, jednak po zaledwie kilkunastu dniach aresztowano ich po raz kolejny. Trafili do Hanoi, gdzie przeszli niezwykłe tortury. Obaj zostali ścięci mieczem 21 grudnia 1839.

Andrzej Dung-Lac został beatyfikowany w pierwszej grupie męczenników wietnamskich w 1900r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *