15 czerwca, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) — uroczystość nakazana

(W Boże Ciało nie ma Mszy św. o 1315, pozostałe wg rozkładu, procesja po Mszy o 1200.)

Kościół obchodzi Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby podziękować za niezwykły dar Eucharystii, ponieważ nie ma na to dość czasu w Wielki Czwartek.

Uroczystość ta została ustanowiona z inicjatywy przeoryszy augustianek św. Julianny z Cornillon (1192-1258). W 1245r. objawiał jej się Chrystus, który zażądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii oraz wyznaczył dzień jego obchodzenia na czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Miejscowy biskup Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa.

W 1246r. w Liege odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. Kolejna miała miejsce dopiero w 1251r., ponieważ po śmierci bp Roberta wyższe duchowieństwo miasta uznało potwierdzenie objawień i ustanowienie święta za przedwczesne i niewłaściwe działanie.

W 1264r. papież Urban IV wprowadził uroczystość Bożego Ciała w Rzymie i polecił św. Tomaszowi z Akwinu opracowanie tekstów liturgicznych Mszy świętej i Oficjum (m.in. hymn „Sław, języku…”, hymn „O zbawcza Hostio”). Tekstów tych używa się do dzisiaj. Papież Jan XXII (+ 1334) polecił, aby Uroczystość Bożego Ciała była obchodzona w całym Kościele.

Od XIV w. należy ona do głównych świąt w roku liturgicznym. Pierwsza procesja w to święto odbyła się w Kolonii w 1277r. Od XIV w. procesje odbywały się w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii i w Mediolanie. Od XV w. przyjął się w Niemczech zwyczaj procesji do czterech ołtarzy. Pierwsze procesje Bożego Ciała na terenie Polski odbyły się w XIV w. w Płocku i we Wrocławiu. Od XVI w. wprowadzono zwyczaj śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach, który istnieje do dnia dzisiejszego.

Uroczystość Bożego Ciała do 1955r. miała swoją oktawę. Mimo, że została ona zniesiona, na prośbę Episkopatu Polski zwyczaj jej obchodzenia w Polsce został zachowany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *