Droga Krzyżowa

Godziny odprawiania Drogi Krzyżowej w naszym kościele →

Droga Krzyżowa to nabożeństwo, które swoją historią wywodzi się ze wczesnego średniowiecza i łączy w sobie kilka różnych form ówczesnej pobożności: pielgrzymki do Ziemi Świętej, nabożeństwo do „upadków Chrystusa” pod ciężarem krzyża, nabożeństwo do „bolesnych dróg Chrystusa” oraz nabożeństwo do „stacji Chrystusa”.

Widoczny jest w niej także wpływ duchowości chrześcijańskiej, tzn. rozumienia życia jako drogi i pielgrzymowania oraz jako przejścia z ziemskiego wygnania do niebieskiej ojczyzny przez misterium krzyża, a także pragnienie naśladowania Chrystusa poprzez codzienne dźwiganie własnego krzyża.

W trakcie tego nabożeństwa wierni uczuciowo idą tą samą drogą, którą Jezus przebył w czasie ostatnich dni swego ziemskiego życia: z Ogrodu Oliwnego na Kalwarię, gdzie został ukrzyżowany, a następnie do ogrodu, gdzie znajdował się grób, w którym został pochowany.

Początkowo liczba stacji Drogi Krzyżowej była różna — było ich 7, 9, 12, a nawet 18. Punkt początkowy nabożeństwa także był różnorodnie określany; najczęściej był to Wieczernik, Ogrójec lub pałac Piłata. Dopiero w XVIII w. ustalono współczesny nam kształt Drogi Krzyżowej, złożonej z 14 stacji. Szybko stała się ona jedną z najchętniej praktykowanych form pobożności, o czym świadczą niezliczone Drogi Krzyżowe w kościołach, sanktuariach, na dziedzińcach klasztornych, a także na otwartym powietrzu, we wsiach i na pagórkach.

Równocześnie z tym nabożeństwem w wyniku natężenia ruchu pielgrzymkowego do Ziemi Świętej rozwijała się idea wznoszenia budowli przypominających jerozolimskie, których zespoły zaczęto nazywać kalwariami. Powstawały one z inicjatywy pielgrzymów, którzy po powrocie do domu starali się o stworzenie namiastki Jerozolimy, by łatwiej móc odczuć to, co przeżywali w miejscu Męki Zbawiciela.

Pierwsza Kalwaria na świecie powstała w latach 1405-1420 w południowej Hiszpanii. Natomiast w Polsce jako pierwsza została wybudowana Kalwaria Zebrzydowska (XVII w.) położona niedaleko Krakowa.

Rzeźbione stacje Drogi Krzyżowej w naszym kościele →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *