Pomnik św. Jana Pawła II

Pomnik św. Jana Pawła II powstał z inicjatywy pruszkowskiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w kraju. W 1998r. powołali oni Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II w Pruszkowie, który miał na celu m.in. organizowanie zbiórki pieniędzy na ten cel. Rada Miejska, która poparła ideę postanowiła, że miasto pokryje 50% kosztów budowy pomnika oraz wyraziła wolę, aby ustawiono go na placu im. Jana Pawła II.

Ogłoszono konkurs na projekt pomnika, w którym 30 września 1999r. zwyciężył Stanisław Kurkiewicz. Zaproponował on, aby przedstawić stojącą postać papieża w geście błogosławieństwa i powitania, trzymającego w lewej ręce krzyż papieski. Posąg miał być wykuty z białego marmuru i mieć 3 metry wysokości. Miał być ustawiony na postumencie z czerwonego granitu i podzielony na dwie części symbolizujące dwa tysiąclecia. Rzeźba miała ukazywać Jana Pawła II wprowadzającego Kościół i świat w III Tysiąclecie, klor biały i czerwony miały nawiązywać do polskich barw narodowych.

17 października 2000r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego na placu pl. Jana Pawła II, w której wzięli udział ks. bp Zbigniew Kraszewski, sufragan diecezji Warszawsko-Praskiej oraz ks. bp Marian Duś, sufragan Archidiecezji Warszawskiej. Niestety budowa pomnika napotkała na kilka trudności.

Pierwszą z nich była śmierć autora jego projektu Stanisława Kurkiewicza. Na szczęście przed śmiercią zdążył on wykonać model pomnika w skali 1:1, dzięki czemu prace można było kontynuować.

Drugą przeszkodę stanowił wysoki koszt wykucia rzeźby w marmurze, który znacznie przewyższał ilość środków, jakie udało się zebrać Komitetowi. W związku z tym razem z przedstawicielami Urzędu Miejskiego podjął on decyzję, aby pomnik wykonać z brązu. Odlew wykonała firma Metalodlew S.A. z Krakowa.

Ostatni problem dotyczył miejsca, gdzie planowano ustawić pomnik. Plac jest częścią zabytkowego Parku Potulickich, znajdującego się pod zarządem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dlatego każda budowla wznoszona na terenie parku musi wpierw uzyskać jego akceptację. Niestety w 2002r. wydał on decyzję odmowną w sprawie ustawienia pomnika na pl. Jana Pawła II i mimo starań Urzędu Miasta nie udało się jej zmienić.

W tej sytuacji w 2004r. zdecydowano się umieścić pomnik na terenie kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie. Projekt postumentu dostosowanego do nowej lokalizacji wykonał inż. arch. Tomasz Rachocki z Pruszkowa. Na wniosek Marii Sybilskiej–Jurgaś, dyrektor pobliskiego Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II, opiekę nad pomnikiem objęli uczniowie tej szkoły.