Kropielnice

Kropielnica

img_614820800x600

Przy wejściach do kościoła znajdują się dwie kropielnice. Pierwsza z nich została ofiarowana przez ks. Infułata Jana Górnego 22 grudnia 1963r. na pamiątkę pięćdziesięciolecia Parafii, dwudziestopięciolecia kapłaństwa ks. J. Górnego oraz trzylecia jego pobytu w Parafii. Prostokątne naczynie na wodę święconą umieszczono na cokole, na którym znajduje się duży krzyż z wiszącym Chrystusem. Obok krzyża stoi wpatrzony w swego Mistrza św. Jan Ewangelista. Na cokole widnieje napis „Jezu oczyść mnie”.

Przy drugiej kropielnicy znajduje się krzyż wykonany z jednego kawałka drewna lipowego (lipa sprzed plebanii) przez rzeźbiarkę Zofię Trzcińską-Kamińską. Na krzyżu znajduje się postać cierpiącego Chrystusa, przy której tworzeniu artystka wykorzystała wyniki najnowszych badań lekarskich dokonanych we Włoszech. Krzyż został poświęcony 21 listopada 1971r. w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przez ks. J. Górnego.