Sakrament Bierzmowania

 Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowaniawraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne dla dopełnienia łaski chrztu świętego. Potwierdzają to działania Apostołów: „Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8,14-17).

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest więc specjalne wylanie Ducha Świętego, takie jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy, przez co w bierzmowanym następuje wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej.

Bierzmowanie:

  • Zakorzenia go głębiej w Bożym synostwie, tak że może mówić „Abba, Ojcze!” (Rz 8,15).
  • Ściślej jednoczy go z Chrystusem.
  • Pomnaża w nim dary Ducha Świętego.
  • Udoskonala jego więź z Kościołem.
  • Udziela mu, jako prawdziwemu świadkowi Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża.

Szafarzem tego sakramentu jest biskup. Może go przyjąć każdy ochrzczony, który nie był jeszcze bierzmowany.

Przygotowanie do bierzmowania ma na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem oraz do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami. W ten sposób przygotowuje go do podjęcia misji Apostoła – świadka i głosiciela Ewangelii, a także stara się w nim wzmocnić poczucie przynależności zarówno do Kościoła powszechnego jak i wspólnoty parafialnej.

W naszej parafii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *