Bierzmowanie młodzieży

Przebieg przygotowania do bierzmowania

Młodzież (osoby do 18 roku życia; informacja o bierzmowaniu dorosłych podana jest na osobnej stronie) przygotowuje się do bierzmowania w pierwszej klasie ponadgimnazjalnej lub w klasach późniejszych.

Zapisy kandydatów odbywają się na pierwszym spotkaniu (zazwyczaj we wrześniu lub na początku października), którego termin jest podawany w ogłoszeniach duszpasterskich. Kilka miesięcy wcześniej, podczas spotkania młodzieży z ks. biskupem, które odbywa się w sobotę przed Niedzielą Palmową, kandydaci otrzymują indeksy.

W ramach przygotowania kandydaci uczestniczą w spotkaniach grupowych, w sobotę przed Niedzielą Palmową spotykają się z ks. biskupem oraz wyjeżdżają na jednodniowy dzień skupienia. Spotkania grupowe odbywają się zazwyczaj od października do maja, ok. 2 razy w miesiącu. Grupy liczą po ok. 10 osób. Spotkania są prowadzone przez osoby świeckie.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy przyjmą sakrament bierzmowania we wtorek 19 września, w poniedziałek po Mszy św. wieczornej o 18:30.

Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, która rozpoczyna w tym roku (2017/2018) przygotowanie do bierzmowania zapraszamy wraz z Rodzicami na spotkanie 25. września (poniedziałek) o 19:00 w kościele.