Skarament Chrztu Świętego

Czym jest chrzest?

Chrzest to jeden z najważniejszych sakramentów. Jest on podstawą życia chrześcijańskiego każdego człowieka. Sam Pan Jezus potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,5). Dlatego też polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. W związku z tym chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament.

Wskutek chrztu zyskujemy odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, stajemy się nowym stworzeniem – przybranym synem/córką Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego i otrzymujemy nowe życie. Ochrzczony zostaje włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Pana Jezusa. Otrzymuje także dostęp do innych sakramentów, których nie mógłby przyjąć nie będąc ochrzczonym.

Chrzest może przyjąć każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony, niezależnie od wieku. Kościół chrzci zarówno dzieci jak i dorosłych. Bardzo ważna, szczególnie w przypadku chrztu dzieci, jest rola rodziców i rodziców chrzestnych, którzy są pierwszymi nauczycielami i świadkami wiary dla ochrzczonych.

Terminy chrztów

Chrzest dzieci w naszej parafii odbywa się dwa lub trzy razy w miesiącu w niedziele podczas Mszy św. o 12:00. Konferencja przed chrztem w sobotę o godz. 19:00 w sali nr 3.

W 2017 r.

 • Styczeń: ,
 • Luty: ,
 • Marzec: ,
 • Kwiecień: , (Niedziela i Poniedziałek Wialkanocny)
 • Maj: ,
 • Czerwiec: ,
 • Lipiec: ,
 • Sierpień: ,
 • Wrzesień: ,
 • Październik: ,
 • Listopad: ,
 • Grudzień: , ,

Potrzebne dokumenty i dane:

Rodzice, którzy chcą ochrzcić swoje dziecko powinni zgłosić się w ciągu dwóch tygodni przed wybraną datą chrztu dziecka do kancelarii parafialnej z potrzebnymi dokumentami:

 • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli miał miejsce (dokument konkordatowy). Jeśli rodzice nie zawarli sakramentu małżeństwa i nie mają ku temu przeszkód, dziecko też można ochrzcić, ale przed zgłoszeniem dziecka do chrztu proszę porozmawiać o tym z ks. Proboszczem (można go zastać w kancelarii w każdy czwartek w godz. 10-12 i 15-17).
 • Zaświadczeniami z parafii zamieszkania (nie zameldowania) przyszłych rodziców chrzestnych o tym, że mogą być dopuszczeni do godności ojca i matki chrzestnej dziecka. Jeśli na zaświadczeniu nie jest to podane, należy także posiadać dokładny adres zamieszkania i wiek chrzestnych. Zaświadczenie nie jest wymagane od przyszłych rodziców chrzestnych, którzy mieszkają w naszej parafii.
 • Zgoda na chrzest dziecka poza parafią, jeśli rodzice nie mieszkają w naszej parafii.

Nie ma potrzeby wcześniejszego rezerwowania terminu chrztu dziecka.

Rodzice i w miarę możliwości rodzice chrzestni biorą udział w konferencji przedchrzcielnej w sobotę w przeddzień chrztu o godz. 1900 w sali przy kancelarii.

Strój

Na Mszę chrzcielną przychodzimy (rodzice, chrzestni i wszyscy goście) w stosownych strojach (wskazane są spódnice zakrywające kolana, a także brak odsłoniętych ramion i nadmiernych dekoltów) i zachowujemy się (fotograf również) w sposób odpowiedni.