Formalności przedślubne

Dokumenty i formalności

  • Świadectwa chrztu i bierzmowania narzeczonych (ważne trzy miesiące od daty wydania).
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie którego można zawrzeć tzw. „konkordatowy” związek małżeński (również ważne trzy miesiące od daty wydania).
  • Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim.
  • Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Parafialnej Poradni Małżeńskiej (opisanych poniżej).
  • Obydwoje narzeczeni zgłaszają się około 2-3 miesięcy przed datą zawarcia sakramentu małżeństwa z powyższymi dokumentami do Kancelarii Parafialnej.

Akt ślubu spisywany jest wraz z narzeczonymi i świadkami w kancelarii w tygodniu poprzedzającym ślub.

Datę i godzinę ślubu można ustalić już na około rok wcześniej, osobiście w kancelarii parafialnej. Przez telefon nie ma możliwości załatwienia tej sprawy.

Poradnia małżeńska

Narzeczeni uczestniczą w trzech kolejnych spotkaniach w Parafialnej Poradni Rodzinnej. Spotkania odbywają się w środy o godz. 1900 w sali obok Kancelarii Parafialnej według ustalonego harmonogramu. Bieżący terminarz jest podany w poczekalni tejże kancelarii.

Zapowiedzi przedmałżeńskie

Podczas spisywania protokołu przedślubnego narzeczeni otrzymują kartki z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi, do przekazania do swoich parafii zamieszkania (nie zameldowania!). Zapowiedzi przedślubne trwają około 3 tygodni, ale lepiej zgłosić w parafii wcześniej. Później należy odebrać zaświadczenie, że zapowiedzi zostały wygłoszone i przekazać je do kancelarii.

Zgłaszanie zapowiedzi w naszej parafii odbywa się w kancelarii, w godzinach jej pracy.

Strój

Na Mszę ślubną przychodzimy (druchny, rodziny i wszyscy goście) w stosownych strojach (wskazane są spódnice zakrywające kolana, a także brak odsłoniętych ramion i nadmiernych dekoltów) i zachowujemy się (fotograf również) w sposób stosowny.