Archiwa tagu: Księga Barucha

Czytania — II Niedziela Adwentu — 6.12.2015

I Czytanie z Księgi Proroka Barucha (Ba 5, 1-9).
Psalm Responsoryjny (Ps 126,1-2ab,2cd-4,5-6);
Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.
II czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian (Flp 1,4-6.8-11).

Słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 21,25-28.34-36)
Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.