Archiwa tagu: Pierwsza Księga Królewska

Czytania — XXXII Niedziela Zwykła — 8.11.2015

I Czytanie z Księgi Królewskiej (1 Krl 17,10-16).
Psalm Responsoryjny (Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10);
Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.
II czytanie z Listu do Hebrajczyków (Hbr 9, 24-28).

Słowa Ewangelii według św. Marka (Mk 12, 38-44)
Wdowi grosz

Jezus nauczając mówił do zgromadzonych:

„Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”.

Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.

Kapłan: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.