Ogłoszenia — XXVIII Niedziela Zwykła — 15.10.2017

 1. Dzisiaj (w niedzielę) odbywa się coroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych, to jest liczenie wiernych zarówno tych uczestniczących we Mszy św., jak i przystępujących do Komunii Św., które służy dla statystyk Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.

 2. Spotkanie Dzieci Pierwszokomunijnych wraz z ich Rodzicami odbędzie się dzisiaj (w niedzielę) o 15:45, a nie jak poprzednio informowaliśmy o 16:45, w kościele.

  Natomiast spotkanie samych Rodziców Dzieci Pierwszokomunijnych ze Szkoły Podstawowej nr 6 i 39 odbędzie się w poniedziałek o 19:00 w dolnym Kościele.

  Spotkanie Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 8 we wtorek o 19:00 w dolnym Kościele.

 3. Nabożeństwo różańcowe dzisiaj (w niedzielę) o 17:00. W dni powszednie nabożeństwa różańcowe będą odprawiane po Mszy św. wieczornej, czyli ok. 18:30. Wszystkie dzieci, a zwłaszcza pierwszokomunijne zapraszamy w czwartki o 18:30.

 4. W związku ze Świętem Edukacji Narodowej zapraszamy wszystkich nauczycieli ze szkół znajdujących się na terenie naszej parafii i poza nią na Mszę św. w intencji Nauczycieli dzisiaj (w niedzielę) o 18:00.

 5. We wtorek przypada 39. rocznica wyboru Papieża św. Jana Pawła II.

 6. Zapraszamy na „Godzinę Uwielbienia” we wtorek od 19:30 do 21:00.

 7. Zapraszamy Violinki i wszystkie chętne dzieci, które chciałyby śpiewać Panu Jezusowi na spotkanie w środę o 17:30 w dolnym kościele.

 8. Cieszymy się bardzo, że na pierwsze spotkanie Chóru parafialnego przybyło prawie 30 osób. Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które chciałyby w nim śpiewać na kolejne spotkanie w czwartek o 19:00 w dolnym kościele.

 9. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków L.O. im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie serdecznie zaprasza na uroczystości z okazji 100-lecia nadania imienia szkole. Msza św. z tej okazji zostanie odprawiona w piątek o 11:00. Natomiast w sobotę o 19:00 odbędzie się Bal Absolwentów i Sympatyków.

 10. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia:

  • w poniedziałek – Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej;

  • we wtorek – Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, Biskupa i Męczennika;

  • w środę – Święto św. Łukasza, Ewangelisty;

  • w czwartek – Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, Kapłana i Męczennika;

  • w piątek – Wspomnienie św. Jana Kantego, Kapłana;

  • w sobotę – Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, Biskupa.

 11. W przyszłą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Misyjny, nazywany w Polsce Niedzielą Misyjną. To dzień szczególnej modlitwy i wsparcia materialnego misji na świecie. W związku z tym ofiary złożone tego dnia na tacę zostaną przeznaczone na cele misyjne.

 12. W przyszłą niedzielę członkowie Ruchu Światło-Życie, tj. Oaza młodzieżowa oraz Małżeństwa z Kręgów Rodzin Domowego Kościoła, będą przeżywać w naszej parafii swój Rejonowy Dzień Wspólnoty, który rozpocznie się o 12:30 w Domu Katechetycznym. Msza św. zostanie odprawiona ok. 15:00.

 13. Tradycyjną formą modlitwy za zmarłych są Wypominki. W naszej Parafii podobnie jak w latach ubiegłych przyjmujemy Wypominki Jednorazowe. W intencji zmarłych polecanych w Wypominkach Jednorazowych zostaną odprawione Msze św. zbiorowe o 18:00 w dniach 2–4 oraz 6–8 listopada, a także będziemy modlić się modlitwą różańcową w niedzielę 5 listopada o 17:00. Wypominki Jednorazowe będą odczytane w ośmiu częściach. Pierwsza część będzie odczytana w czasie procesji na cmentarzu 1-go listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych o 14:00, kolejne części w czasie Mszy św. oraz modlitwy różańcowej. Przyjmujemy także Wypominki Roczne, czyli 12 Mszy św. zbiorowych odprawianych przez cały rok w każdy drugi piątek miesiąca o 18:00. Na stolikach przy wyjściu z kościoła są wyłożone kartki z informacją o modlitwie za zmarłych, na których można zapisać ich imiona i złożyć na ręce kapłanów w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

 14. Przypominamy o opłatach grobów ziemnych za dysponowanie grobem na kolejne 20 lat. Trwa inwentaryzacja cmentarza, dzięki czemu będziemy mogli korzystać z informacji o grobach na naszych cmentarzach nie tylko w kancelarii, ale również w internecie. Prosimy o dopełnienie formalności w kancelarii. Groby zaniedbane powyżej 20 lat będą przygotowywane do odpłatnego przekazania następnym dysponentom.

 15. W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw metodą na tzw. Policjanta, których ofiarami stają się osoby starsze, samotnie mieszkające i zbyt ufne, Komendant Policji apeluje do Państwa o ostrożność, czujność i rozsądek w kontaktach z osobami obcymi, a szczególnie takimi, które są zainteresowane otrzymaniem pieniędzy

  Sprawcy oszustw telefonując najpierw podają się za jednego z naszych bliskich lub krewnych i proszą o pilne wsparcie finansowe spowodowane jakimś nagłym wydarzeniem. Następnie dzwoni fałszywy funkcjonariusz zapewniając, ze po działaniach Policji pieniądze zostaną oddane.

  Pamiętajmy! Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie komukolwiek swoich oszczędności, nigdy też nie dzwonią z informacjami o tajnych akcjach.

  W przypadku zetknięcia się z taką sytuacją zawsze należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer 997, 112 lub 226033222 czynny całą dobę.

 16. Zapowiedzi w niedzielę o 12:00.

 17. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Szczęść Boże.

15 października, wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Door_with_the_image_of_St._Theresa_of_Avila
Obraz przedstawiający świętą.

Panie! Niech ci inni lepiej ode mnie służą, i niech szczęście, które im gotujesz będzie większe od mojego. Ale żeby Cię miał kto więcej kochać ode mnie, tego nie ścierpię!”. To słowa Teresy de Cepeda y Ahumada znanej jako święta Teresa od Jezusa, św. Teresa z Avila, św. Teresa Wielka lub Hiszpańska.

Urodziła się 28 marca 1515 w Hiszpanii. W wieku 20 lat wstąpiła do zakonu karmelitanek w Avili. W tym czasie w ich klasztorach nastąpiło odejście od pierwotnego ducha i złagodzenie reguły.

Po złożeniu ślubów zakonnych zachorowała tak ciężko, że była już bliska śmierci. To doświadczenie pogłębiło w niej życie wewnętrzne — zaczęło się jej życie mistyczne i zjednoczenie z Bogiem. 18 listopada 1572 przy okazji Komunii otrzymała łaskę mistyczną symbolizującą małżeństwo między jej duszą, a Trójcą Świętą.

W 1557, wpatrzona w obraz Chrystusa ubiczowanego, doznała przemiany wewnętrznej i zrozumiała, że wolą Bożą jest nie tylko jej własne uświęcenie, ale także uświęcenie jej współsióstr. Zreformowała zakon karmelitanek doprowadzając do powrotu do pierwotnej reguły. Współpracowała ze św. Janem od Krzyża, przez co przyczyniła się do odnowienia gałęzi męskiej Zakonu.

Zmarła 4 października 1582. Na relikwiarzu zawierającym jej serce umieszczono słowa: „Teresa Jezusa, Jezus Teresy”. Pozostawiła po sobie pisma, w których ukazała drogę do zjednoczenia z Bogiem i dała świadectwo głębokich przeżyć mistycznych. Została beatyfikowana w 1614 roku, a kanonizowana w 1622. 27 września 1970 Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła i nadał jej tytuł „doktor mistyczny”.

13 października, Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana

Honorat Koźmiński urodził się 16 października 1829 w Białej Podlaskiej. Mimo głębokiej pobożności wyniesionej z domu rodzinnego oraz zaszczepionego mu przez matkę nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, w czasie nauki w gimnazjum stracił wiarę. Wobec kolegów przechwalał się wówczas swym niedowiarstwem, wstydził się znaku krzyża świętego, wyśmiewał rzeczy święte, księży i zakonników.

Chciał zostać architektem, dlatego rozpoczął studia w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. W kwietniu 1846 został oskarżony o spisek przeciw carowi i osadzony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Po ciężkim śledztwie, w trakcie którego był torturowany, zachorował na tyfus i był bliski śmierci. Po zmaganiach z chorobą, a także z Bogiem i samym sobą, 15 sierpnia 1846 przeżył nawrócenie i zaczął powracać do zdrowia. 27 marca 1847 został uniewinniony.

Po wyjściu na wolność, odbył spowiedź z całego życia i zaczął prowadzić surowe, ascetyczne życie. 8 grudnia 1848, mając 19 lat, wstąpił do franciszkańskiego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie, gdzie otrzymał imię Honorat. Rok później złożył wieczyste śluby zakonne, a 27 grudnia 1852 przyjął święcenia kapłańskie.

Przez następne 10 lat przebywał w klasztorze warszawskim, gdzie wsławił się żywą i owocną pracą apostolską jako kaznodzieja, misjonarz ludowy, nauczyciel religii, spowiednik, dyrektor III zakonu franciszkańskiego i promotor Żywego Różańca.

W 1855 przy współpracy Zofii Truszkowskiej założył Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, które 16 grudnia 1864 zostało skasowane przez władze carskie. Klasztor Kapucynów w Warszawie także został zamknięty, a zakonników wywieziono do klasztoru w Zakroczymiu nad Wisłą. Będąc tam ojciec Honorat zrozumiał, że tradycyjne formy życia zakonnego nie miały szans istnienia. Dlatego stworzył i urzeczywistnił nową wizję życia ukrytego przed światem. Owocem tego było powstanie 23 nowych zgromadzeń zakonnych, których członkowie żyjąc wśród ludzi, w podobnych jak wszyscy warunkach społecznych, bez zewnętrznych oznak swego powołania, zachowywali śluby zakonne, stając się prekursorami współczesnych instytutów świeckich. Zgromadzenia te podejmowały prace charytatywne i apostolskie, m.in. wśród młodzieży szkolnej i rzemieślniczej, w fabrykach, wśród ludu wiejskiego, w przytułkach dla ludzi starych i upośledzonych.

Do dziś istnieją trzy zgromadzenia honorackie habitowe: felicjanki, serafitki i kapucynki oraz czternaście bezhabitowych. 5 maja 1892 po licznych rewizjach i prześladowaniach klasztor w Zakroczymiu został skasowany, a zakonników przeniesiono do Nowego Miasta nad Pilicą. Powstały w 1893 na terenie Królestwa ruch mariawitów zaszkodził opinii o. Honorata, tak że w 1907 został on odsunięty od zarządzania założonymi przez siebie zgromadzeniami. W 1906 zdrowie ojca Honorata bardzo się pogorszyło i musiał zrezygnować ze spowiadania.

Zmarł w opinii świętości 16 grudnia 1916. Jan Paweł II beatyfikował go 16 października 1988.

2017/2018 Spotkania z Rodzicami i dziećmi w ramach przygotowań do Pierwszej Komunii Świętej

24.09.2017 (niedziela), 16:45
Katecheza i Msza św. (Dzieci i Rodzice)
5.10.2017 (czwartek), 18:30
Nabożeństwo różańcowe i wręczenie różańców
12.10.2017 (czwartek), 18:30
Nabożeństwo różańcowe
15.10.2017 (niedziela), 15:45
Katecheza i Msza św. (Dzieci i Rodzice), Poświęcenie i rozdanie książeczek do nabożeństwa
16.10.2017 (poniedziałek), 19:00
Katecheza – Rodzice (dolny Kościół) – SP nr 6
16.10.2017 (poniedziałek), 19:00
Katecheza – Rodzice (dolny Kościół) – SP nr 39
17.10.2017 (wtorek), 19:00
Katecheza – Rodzice (dolny Kościół) – SP nr 8
19.10.2017 (czwartek), 18:30
Nabożeństwo różańcowe
26.10.2017 (czwartek), 18:30
Nabożeństwo różańcowe
19.11.2017 (niedziela), 16:45
Katecheza i Msza św. (Dzieci i Rodzice)
20.11.2017 (poniedziałek), 19:00
Katecheza – Rodzice (dolny Kościół) – SP nr 6
20.11.2017 (poniedziałek), 19:00
Katecheza – Rodzice (dolny Kościół) – SP nr 39
21.11.2017 (wtorek), 19:00
Katecheza – Rodzice (dolny Kościół) – SP nr 8
6.12.2017 (środa), 7.12.2017 (czwartek), 8.12.2017 (piątek), 16:30
Rekolekcje Adwentowe (Dzieci i Rodzice)
7.01.2018 (niedziela), 16:45
Katecheza i Msza św. (Dzieci i Rodzice)
8.01.2018 (poniedziałek), 19:00
Katecheza – Rodzice (dolny Kościół) – SP nr 6
8.01.2018 (poniedziałek), 19:00
Katecheza – Rodzice (dolny Kościół) – SP nr 39
9.01.2018 (wtorek), 19:00
Katecheza – Rodzice (dolny Kościół) – SP nr 8
18.02.2018 (niedziela), 15:45
Katecheza i Msza św. (Dzieci i Rodzice)
19.02.2018 (poniedziałek), 16:30 – 20:00
Pobór miar na alby (dolny kościół)
18.03.2018 (niedziela), 10:30
Rekolekcje Wielkopostne
19.03.2018 (poniedziałek), 20.03.2018 (wtorek), 21.03.2018 (środa), grafik szkolny
Dzieci uczestniczą w rekolekcjach szkolnych
15.04.2018 (niedziela), 16:45
Katecheza i Msza św. (Dzieci i Rodzice)
16.04.2018 (poniedziałek), 19:00
Katecheza – Rodzice (dolny Kościół) – SP nr 6
16.04.2018 (poniedziałek), 19:00
Katecheza – Rodzice (dolny Kościół) – SP nr 39
17.04.2018 (wtorek), 19:00
Katecheza – Rodzice (dolny Kościół) – SP nr 8
Dokładny termin podamy wkrótce; 16:30 – 20:00
Odbiór alb
kwiecień – maj 2018
Próby przed I Komunią św. (Dzieci i Rodzice)
12.05.2018 (sobota), 09:00
Spowiedź Dzieci i Rodziców – SP nr 8
12.05.2018 (sobota), 09:00
Spowiedź Dzieci i Rodziców – SP nr 39
13.05.2018 (niedziela), 10:30
I Komunia św. – SP nr 8
13.05.2018 (niedziela), 13:15
I Komunia św. – SP nr 39
14.05.2018 (poniedziałek) – 18.05.2018 (piątek), 18:00
Biały Tydzień – SP nr 8
14.05.2018 (poniedziałek) – 18.05.2018 (piątek), 18:00
Biały Tydzień – SP nr 39
19.05.2018 (sobota), 09:00
Spowiedź Dzieci i Rodziców – SP nr 6
20.05.2018 (niedziela), 10:30
I Komunia św. – SP nr 6, kl. 3D, 3E
20.05.2018 (niedziela), 13:15
I Komunia św. – SP nr 6, kl. 3A, 3F
21.05.2018 (poniedziałek) – 25.05.2018 (piątek), 18:00
Biały Tydzień – SP nr 6

Nabożeństwo różańcowe – w czwartki października o 18:30.

Uczestniczenie w Roratach – w czwartki Adwentu o 18:00.

Legenda:

 • Dotyczy wszystkich szkół
 • Dotyczy SP nr 6
 • Dotyczy SP nr 8
 • Dotyczy SP nr 39

9 października, wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa

Biskup, uczony, pierwszy polski historyk dziejów ojczystych. Urodził się w Karwowie pod Opatowem pomiędzy 1155, a 1160r. Pochodził z rycerskiego rodu związanego z dworem księcia Kazimierza Sprawiedliwego. Uczęszczał do szkoły katedralnej w Krakowie, a następnie odbył studia w Paryżu i Bolonii. Zapewne zaraz po powrocie do Polski otrzymał święcenia kapłańskie. W 1207r. został wybrany biskupem krakowskim. Pełniąc tę funkcje szerzył kult św. Floriana i św. Stanisława Biskupa oraz wspierał szczególnie zakony bożogrobowców i cystersów. Cześć do Najświętszego Sakramentu miał podkreślić przez wprowadzenie tzw. lampy wiecznej przed tabernakulum. Uczestniczył w Soborze Laterańskim IV (1215) i wprowadzał w życie jego reformy.

Po dziesięciu latach pasterzowania diecezji krakowskiej, za pozwoleniem papieża Honoriusza III w 1218 r., zrzekł się urzędu. Postanowił wstąpić do klasztoru cystersów w Jędrzejowie, gdzie jako zwyczajny mnich przeżył ostatnie 5 lat swego życia. Jest autorem Kroniki polskiej (Chronica Polonorum), w której zebrał wszystkie podania i mity o początkach Polski. Mimo, że dużo jest w niej poetyckiej fantazji, są także ważne ziarna naszej tradycji. Z powodu śmierci przerwał Kronikę w najciekawszym miejscu, tj. w 1202r., kiedy zaczął pisać dzieje, których sam był świadkiem.

Zmarł w Jędrzejowie 8 marca 1223r. i został pochowany w prezbiterium klasztornego kościoła. Od XVII w. kult bł. Wincentego stał się bardzo żywy. W 1764r. papież Klemens XIII podpisał dekret o jego beatyfikacji. W następnym roku w Jędrzejowie odbyły się wielkie uroczystości beatyfikacyjne.

W ikonografii bł. Wincenty przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutami są pastorał oraz infuła u stóp.

7 października, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Paolo Veronese, Bitwa pod Lepanto

Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja różańcowa uczyniła nas zwycięzcami”. Taki napis Wenecjanie umieścili w kaplicy ku czci Matki Bożej Różańcowej wzniesionej po bitwie pod Lepanto (7 października 1571r.) Zdaniem części historyków była to najbardziej decydująca bitwa morska od czasu bitwy pod Akcjum (I w. po Chr.), ponieważ w jej wyniku flota chrześcijańska rozbiła morską potęgę Turcji, a tym samym powstrzymała ekspansję imperium ottomańskiego na Europę od strony Morza Śródziemnego.

O tym jak wielkie niebezpieczeństwo zagrażało Kościołowi w Europie niech świadczą fakty. Sto lat wcześniej Turcy zdobyli Konstantynopol, stolicę wschodniego chrześcijaństwa. Następnie zajęli Bałkany, Węgry, zagrozili Wiedniowi, zdobyli Rodos i Cypr. Papież Pius V obok wszelkich możliwych działań nie zaniedbywał także modlitwy. Będąc dominikaninem przywiązywał szczególne znaczenie do modlitwy różańcowej. Dlatego na jego prośbę w całej Europie miliony ludzi pościły i odmawiały Różaniec w intencji zwycięstwa. W dniu bitwy podczas modlitwy miał on wizję. Nagle usłyszał szum wiatru i łoskot żagli. Dzięki widzeniu znalazł się na miejscu bitwy. Zobaczył ogromne floty gotowe do starcia. Nad nimi stała Maryja, która okryła płaszczem wojska chrześcijańskie. Dzięki temu wiatr zmienił kierunek, co zablokowało manewr flocie tureckiej, a sprzyjało chrześcijańskiej.

Jako dziękczynienie Matce Bożej papież Pius V ustanowił dzień 7 października świętem MB Zwycięskiej, „aby – jak pisał – nigdy nie zostało zapomniane wspomnienie wielkiego zwycięstwa uzyskanego od Boga przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, odniesionego w walce przeciw nieprzyjaciołom wiary katolickiej”. Rok późnej, decyzją papieża Grzegorza XIII, zmieniono nazwę tego dnia liturgicznego na Święto Różańca. W 1885 papież Leon XIII zalecił, aby modlitwa różańcowa była odmawiana w kościołach codziennie przez cały październik.

27 września, Wspomnienienie św. Wintentego a Paulo

Wincenty a Paulo
św. Wincenty a Paulo

Wincenty urodził się 24 kwietnia 1581 w Pouy (obecnie St-Vincent-de-Paul we Francji) w biednej, wiejskiej rodzinie.

Gdy miał 14 lat rodzice wysłali go do szkoły franciszkanów w Dax, a po jej ukończeniu podjął studia teologiczne w Tuluzie. W wieku 19 lat został kapłanem. Kapłaństwo traktował jednak jedynie jako szansę na zrobienie kariery (chciał w ten sposób pomóc swojej rodzinie). Następnie kontynuował studia na uniwersytecie w Rzymie i w Paryżu, gdzie zdobył licencjat z prawa kanonicznego (1623).

Kiedy udał się Morzem Śródziemnym z Marsylii do Narbonne, jego statek napadli tureccy piraci. Kolejne dwa lata spędził w niewoli, z której szczęśliwie udało mu się uciec do Europy. Dotarł do Rzymu, gdzie przez rok nawiedzał miejsca święte i dalej się kształcił, aż do czasu gdy papież Paweł V wysłał go na dwór Henryka IV do Francji. Tam udało mu się pozyskać zaufanie królowej Katarzyny Medycejskiej, która wybrała go sobie na kapelana, mianowała go swoim jałmużnikiem i powierzyła mu opiekę nad Szpitalem Miłosierdzia.

W latach 1608-1620 Wincenty przeżył ogromny kryzys religijny. Do tej pory był skoncentrowany wyłącznie na tym, co może osiągnąć jedynie własnymi siłami. Zmienił swój sposób myślenia dzięki poznaniu św. Franciszka Salezego, św. Franciszki de Chantal oraz ks. Pierre’a de Berrulle’a, który zgromadził wokół siebie kapłanów, ukazując im wielkość i znaczenie posługi kapłańskiej.

Od tej pory zaczął dostrzegać ludzką nędzę, zarówno materialną jak i moralną. 25 stycznia 1617. w Folleville wezwano go do chorego, cieszącego się opinią porządnego i szanowanego człowieka. Na łożu śmierci wyznał mu on, że jego życie całkowicie rozminęło się z prawdą, że ciągle udawał kogoś innego niż był w rzeczywistości. Dla Wincentego był to wstrząs.

Odtąd zaczął gorliwie służyć ubogim i pokrzywdzonym, głosił im Chrystusa i Ewangelię. Ponadto zgromadził wokół siebie kilku kapłanów, którzy w sposób bardzo prosty i dostępny głosili ubogim Słowo Boże. Było ich coraz więcej, dlatego Wincenty w 1625r. powołał do życia Zgromadzenie Księży Misjonarzy – lazarystów.

Założył również stowarzyszenie Pań Miłosierdzia, które w sposób systematyczny i instytucjonalny zajęły się biednymi, porzuconymi dziećmi, żebrakami i kalekami. W wyniku jego spotkania ze św. Ludwiką powstało Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (1633), zwane szarytkami.

Zmarł w 1660r. w wieku 79 lat. Papież Benedykt XIII beatyfikował go w 1729r., a Klemens XII kanonizował w 1737r. W 1885r. Leon XIII uznał go za patrona wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele.

25 września, Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, kapłana

Obraz przedstawiający św. Władysława.
Obraz przedstawiający św. Władysława.
Marcin Jan urodził się w Gielniowie koło Opoczna ok. 1440r. w rodzinie ubogich mieszczan. 1 sierpnia 1462 wstąpił do krakowskich bernardynów i przyjął imię zakonne Władysław. Prawdopodobnie w Krakowie odbył studia zakonne i otrzymał święcenia kapłańskie.

W latach 1487-1490 i 1496-1499 sprawował urząd wikariusza prowincji i prowincjała. W tym czasie czuwał nad 22 domami zakonu w Polsce: odbywał co roku kapituły prowincji, wizytował domy braci i sióstr, troszczył się o domy formacyjne, uczestniczył w kapitułach generalnych w Urbino (1490) i w Mediolanie (1498), przyjmował komisarzy generalnych zakonu.

Jego życie było przepełnione modlitwą i duchem pokuty, miał szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej, bezustannie pościł i biczował się. Na modlitwę poświęcał wiele godzin. Miał dar łez i ekstaz. Chodził zawsze boso, nawet w najsurowsze zimy. Wyróżniał się niezwykłą gorliwością o zbawienie dusz, nie oszczędzając się na ambonie i w konfesjonale.

Pomimo wielkiej surowości dla siebie, był dla swoich podwładnych prawdziwym ojcem. Otaczał szczególną opieką zakonników starszych, spracowanych oraz chorych. Silnie zabiegał, aby przełożeni pilnie zaopatrywali potrzeby swoich współbraci. Nakazał także bardzo staranne wybierać kandydatów do zakonu, a mistrzów nowicjatu przestrzegał przed zbytnią gorliwością w stosowaniu prób. Gdzie jednak widział nadużycia i świadome rozluźnienie reguły, był nieubłagany i stanowczy. Miał czułe serce dla uciśnionych i potrzebujących. Zapamiętano go jako płomiennego kaznodzieję.

Był jednym z pierwszych duchownych, który wprowadził do Kościoła język polski poprzez kazania i poetyckie teksty. Tradycja przypisała mu autorstwo wielu pobożnych pieśni. Nie tylko sam układał teksty, ale zachęcał do tego także swoich współbraci. Ponadto układał w języku polskim koronki, godzinki i inne nabożeństwa. Charakterystycznym rysem osobowości Władysława było także jego nabożeństwo do Imienia Jezusa oraz do Najświętszej Maryi Panny.

W 1504r. został gwardianem przy kościele św. Anny w Warszawie. Tutaj zmarł 4 maja 1505. Zaraz po śmierci oddawano Władysławowi cześć należną świętym. Benedykt XIV wydał urzędowy akt beatyfikacji 11 lutego 1750r., jednak właściwe uroczystości przygotowano dopiero w 1753r., łącząc je z 300 rocznicą przybycia bernardynów do Polski.

W 1759r. błogosławiony Władysław został patronem Królestwa Polskiego i Litwy, a 19 grudnia 1962 papież Jan XXIII ogłosił go głównym patronem Warszawy. Obecnie błogosławiony Władysław jest patronem drugorzędnym, a główną Patronką Warszawy jest Najświętsza Maryja Panna Łaskawa.

23 września, Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, kapłana

Francesco Forgione urodził się 25 maja 1887 w Pietrelcinie (na południu Włoch). W wieku 16 lat przyjął habit kapucyński, a rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. Otrzymał imię zakonne Pio. W 1910r. przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy od dawna miał poważne problemy ze zdrowiem. Pod koniec lipca 1916r. przybył do San Giovanni Rotondo, gdzie przebywał aż do śmierci.

20 września 1918r. podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego o. Pio otrzymał stygmaty, które nosił na dłoniach, stopach i boku przez ponad 50 lat. Zagoiły się one dopiero na kilka dni przed jego śmiercią. Z tego powodu do San Giovanni Rotondo zaczęły przybywać rzesze pielgrzymów i dziennikarzy. Wnikliwe badania stygmatów i mistycznych doświadczeń o. Pio przeprowadził Kościół katolicki, w związku z czym na 2 lata otrzymał on zakaz publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania wiernych. Prowadzący badania dr Fest uznał, że stygmatyczne rany kapucyna nie są wytłumaczalne z punktu widzenia nauki, dzięki czemu mógł on ponownie publicznie sprawować sakramenty.

Ojciec Pio był mistykiem. Często surowo pokutował, bardzo dużo czasu poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie przeżywał ekstazy, miał wizje Maryi, Jezusa i swojego Anioła Stróża, posiadał dar bilokacji (znajdowania się jednocześnie w dwóch miejscach), nie rozstawał się z różańcem. Niezwykłą czcią darzył Eucharystię — przez długie godziny przygotowywał się do niej trwając na modlitwie i długo dziękował Bogu po jej odprawieniu.

W latach 1922-1956 w San Giovanni Rotondo powstał „Dom Ulgi w Cierpieniu” – szpital, którego budowę o. Pio gorąco wspierał. Tymczasem zakonnika zaczęły powoli opuszczać siły, coraz częściej upadał na zdrowiu. Zmarł w swoim klasztorze 23 września 1968r. Św. Jan Paweł II beatyfikował o. Pio 2 maja 1999r., a kanonizował 16 czerwca 2002r.

18 września, Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

śmierć św. Stanisława Kostki
Śmierć św. Stanisława Kostki

Stanisław Kostka urodził się 28 grudnia 1550 w Rostkowie na Mazowszu.

Pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym, a w wieku 14 lat razem ze swoim bratem, Pawłem, został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Początkowo nauka nie szła mu zbyt dobrze, jednak pod koniec trzeciego roku studiów należał już do najlepszych uczniów.

Wolny czas spędzał na lekturze i modlitwie. Ponieważ w ciągu dnia nie mógł poświęcić wiele czasu kontemplacji, oddawał się jej w nocy. Zadawał sobie także pokuty i biczował się. Taki tryb życia nie podobał się jego kolegom, wychowawcy i bratu, którzy usiłowali go skierować na drogę „normalnego” postępowania. Stanisław usiłował im dogodzić, jednak nie potrafił się w tym odnaleźć.

W grudniu 1565r. ciężko zachorował i był pewien, że umrze. W czasie choroby objawiła mu się Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem, która go uzdrowiła i poleciła mu, aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Jezuici nie mieli w zwyczaju przyjmować kandydatów bez zezwolenia rodziców, a na to Stanisław nie mógł liczyć. Dlatego 10 sierpnia 1567 uciekł z Wiednia i za poradą swojego spowiednika, o. Franciszka Antonio, udał się nie wprost do Rzymu, ale do Augsburga, gdzie przebywał św. Piotr Kanizjusz, przełożony prowincji niemieckiej. Ponieważ nie zastał go w Augsburgu, podążył dalej do Dylingi, gdzie jezuici mieli swoje kolegium.

Tam Stanisław został przyjęty na próbę. Po powrocie Stanisława do Dylingi św. Piotr Kanizjusz bał się go przyjąć do swojej prowincji w obawie przed gniewem rodziców i ich zemstą na jezuitach w Wiedniu. Mając jednak od miejscowych przełożonych bardzo dobre rekomendacje, skierował go wraz z dwoma młodymi zakonnikami do Rzymu z listem polecającym do generała. W Rzymie Stanisław został przyjęty do nowicjatu. W lutym 1568r. przeniósł się z kolegium jezuitów do domu św. Andrzeja na Kwirynale, w którym pozostał do śmierci.

Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. W pierwszych miesiącach 1568 r. Stanisław złożył śluby zakonne mając zaledwie 18 lat. W prostocie serca w uroczystość św. Wawrzyńca (10 sierpnia) napisał list do Matki Bożej, a przyjmując tego dnia Komunię świętą, prosił św. Wawrzyńca, aby uprosił mu u Boga łaskę śmierci w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prośba została wysłuchana. Stanisław zmarł kilka dni potem, po północy 15 sierpnia 1568r.

Jego kult zrodził się natychmiast i spontanicznie, jednak proces kanoniczny trwał długo. Papież Paweł V uroczyście zatwierdził tytuł błogosławionego w 1606 r. (był to pierwszy błogosławiony Towarzystwa Jezusowego). W 1674r. Klemens X ogłosił bł. Stanisława jednym z głównych patronów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy. Klemens XI wydał dekret kanonizacyjny w 1714r., jednak z powodu śmierci papieża obrzędu uroczystej kanonizacji dokonał dopiero Benedykt XIV 31 grudnia 1726r. Jan XXIII uznał św. Stanisława szczególnym patronem polskiej młodzieży.

Ogłoszenia — XXIV Niedziela Zwykła — 17.09.2017

 1. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę, przeznaczone na wsparcie naszego Seminarium Duchownego w Warszawie. Bóg zapłać.

 2. Zapraszamy młodzież, która przez rok przygotowywała się do Bierzmowania oraz dorosłych już przygotowanych kandydatów na spowiedź w poniedziałek od 18:00. Próba w kościele o 19:00. Bierzmowanie zostanie udzielone przez Biskupa Piotra Jareckiego we wtorek o 18:00. Prosimy kandydatów o przybycie na bierzmowanie o 17:30. Na tę uroczystość są zaproszeni także Rodzice, którzy o 17:45 udzielą swoim dzieciom błogosławieństwa.

  W związku z tym we wtorek nie będzie Mszy św. o 17:30. Intencja mszalna przyjęta na 17:30 zostanie odprawiona o 18:00.

 3. Zapraszamy wszystkie Bielanki i Kandydatki na spotkanie w czwartek o 17:15 w sali przy kancelarii.

 4. Zapraszamy na „Godzinę Uwielbienia” w czwartek od 20:00 do 21:00.

 5. Spotkanie Wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży w piątek o 19:00 na plebanii.

 6. W tym tygodniu przypadają następujące święta i wspomnienia:

  • w poniedziałek – Święto św. Stanisława Kostki, Zakonnika, Patrona Polski i archidiecezji;
  • w środę – Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, Kapłana, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy,
  • w czwartek – Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty,
  • w sobotę – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, Kapłana.
 7. Pierwsze spotkanie Dzieci Pierwszokomunijnych wraz z ich Rodzicami odbędzie się w przyszłą niedzielę o 16:45 w kościele. W programie krótka katecheza i Msza św.

 8. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, która rozpoczyna w tym roku przygotowanie do bierzmowania zapraszamy wraz z Rodzicami na spotkanie 25. września (poniedziałek) o 19:00 w kościele.

 9. Zapraszamy młodzież z Pruszkowa, Piastowa, Komorowa i okolic w wieku 16-30 lat na konferencję o budowaniu relacji pt. „Z czym do ludzi”, która odbędzie się w sobotę 30. września w Domu Katechetycznym w godzinach od 9:30 do 18:30. Konferencje poprowadzi małżeństwo z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów dla narzeczonych, a warsztaty zaproszeni specjaliści.

  Na zakończenie konferencji zapraszamy na Wieczór Uwielbienia, który rozpocznie się o 19:00 w kościele. Koszt udziału w konferencji to 15 zł. Szczegółowe informacje w kancelarii i na Facebooku.

 10. Zapraszamy na tradycyjną pielgrzymkę na Jasną Górę, która w tym roku jest współorganizowana przez wszystkie parafie pruszkowskie. Wyjazd w sobotę 7 października o 6:00 sprzed kościoła. Koszt 50 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii.

 11. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce do Fatimy i Santiago de Compostela od 11 do 18 listopada. Pielgrzymkę organizuje par. św. Edwarda. Szczegółowe informacje w gablotach i w zakrystii.

 12. Zapowiedzi w niedzielę o 12:00.

 13. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Szczęść Boże.

Ogłoszenia — XXV Niedziela Zwykła — 24.09.2017

 1. Dzisiaj (w niedzielę) obchodzimy Niedzielę Modlitw o Trzeźwość Narodu w związku z odbywającym się Rokiem Narodowego Kongresu Trzeźwości.

 2. Pierwsze spotkanie Dzieci Pierwszokomunijnych wraz z ich Rodzicami odbędzie się dzisiaj (w niedzielę) o 16:45 w kościele. W programie krótka katecheza i Msza św.

 3. Kontener na makulaturę na wsparcie Misji został podstawiony w piątek i zostanie zabrany w poniedziałek rano. Następny kontener zostanie podstawiony w czwarty piątek miesiąca października, tj. 27. października.

 4. Nasza parafia poszukuje drugiego Pana Kościelnego do pracy na pełen etat. Chętnych Panów prosimy o zgłoszenie się w zakrystii lub kancelarii.

 5. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, która rozpoczyna w tym roku przygotowanie do bierzmowania zapraszamy wraz z Rodzicami na spotkanie w poniedziałek o 19:00 w kościele.

 6. Zapraszamy Violinki i wszystkie chętne dzieci, które chciałyby śpiewać Panu Jezusowi na spotkanie we wtorek o 17:00 w sali przy kancelarii.

 7. Zapraszamy na „Godzinę Uwielbienia” w czwartek od 20:00 do 21:00.

 8. Spotkanie Wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży oraz członków Oazy młodzieżowej w piątek o 19:00 na plebanii.

 9. Zapraszamy młodzież z Pruszkowa, Piastowa, Komorowa i okolic w wieku 16-30 lat na konferencję o budowaniu relacji pt. „Z czym do ludzi”, która odbędzie się w sobotę 30.09 w Domu Katechetycznym przy ul. Kościelnej 5 w godzinach od 9:30 do 19:00. Konferencje poprowadzi małżeństwo z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów dla narzeczonych, a warsztaty zaproszeni specjaliści.

  Na zakończenie konferencji zapraszamy na Wieczór Uwielbienia, który rozpocznie się o 19:00 w kościele. Koszt udziału w konferencji to 15 zł. Szczegółowe informacje w kancelarii i na Facebooku na stronie facebook.com/szerokiewody.

 10. W tym tygodniu przypadają następujące święta i wspomnienia:

  • w poniedziałek – Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, Kapłana;
  • w środę – Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, Kapłana;
  • w czwartek – Wspomnienie św. Wacława, Męczennika;
  • w piątek – Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała;
  • w sobotę – Wspomnienie św. Hieronima, Kapłana i doktora Kościoła.
 11. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, Muzeum Dulag 121 i nasza parafia zapraszają na obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc, które odbędą się w przyszłą niedzielę 1. października.

  Istotną rolę w organizacji pomocy dla mieszkańców Warszawy, którzy znaleźli się w tym obozie, odegrał ówczesny Proboszcz naszej parafii ks. Edward Tyszka oraz współpracujący z nim parafianie. Dlatego tym bardziej pragniemy zachęcić do udziału w upamiętnieniu tego ważnego wydarzenia w historii naszego miasta.

  O 14:00, zaraz po Mszy św. odprawionej o 13:15, spod kościoła św. Kazimierza wyruszy II Marsz Pamięci, który przejdzie ulicami Pruszkowa na teren dawnego obozu Dulag 121. Wezmą w nim udział profesjonalni rekonstruktorzy oraz mieszkańcy miasta. Natomiast główna część obchodów odbędzie się przy pomniku „Tędy przeszła Warszawa” na terenie dawnego obozu Dulag o 15:00.

 12. W następną niedzielę przypada Pierwsza Niedziela Miesiąca. Nabożeństwo z Adoracją Najświętszego Sakramentu połączone z Nabożeństwem różańcowym o 17:00.

 13. Zapraszamy na tradycyjną pielgrzymkę na Jasną Górę, która w tym roku jest współorganizowana przez wszystkie parafie pruszkowskie. Wyjazd w sobotę 7 października o 6:00 sprzed kościoła. Koszt 50 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii. Są jeszcze wolne miejsca w czwartym autokarze.

 14. Historyczny krzyż, który stał przy ulicy Prusa musiał zostać zdemontowany. Na tym miejscu zostanie ustawiony nowy krzyż, który będzie miał w sobie fragmenty starego krzyża, tak aby zachować pamięć o założeniu parafii w 1913 roku.

  Krzyż ten zostanie poświęcony 13. października po Mszy św. odprawionej o 18:00. Podczas nabożeństwa fatimskiego przejdziemy z figurą Matki Bożej do nowego krzyża przy ul. Prusa i tam nastąpi jego poświęcenie.

 15. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce do Fatimy i Santiago de Compostela od 11 do 18 listopada. Pielgrzymkę organizuje parafia św. Edwarda. Szczegółowe informacje w gablotach i w zakrystii.

 16. Zapowiedzi w niedzielę o 12:00.

 17. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Szczęść Boże.

17 września, Wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa

Zygmunt_Szczęsny_Feliński_07Zygmunt Szczęsny urodził się w 1822 w Wojutynie na Wołyniu. Od najmłodszych lat był czcicielem Matki Bożej. Skończył studia w Moskwie i Paryżu, a następnie wstąpił do seminarium duchownego. W 1855r. otrzymał święcenia kapłańskie w Petersburgu, po czym został ojcem duchownym w tamtejszym seminarium.

Uważnie przyglądał się sytuacji w Rosji i losom Polaków, zwłaszcza opuszczonych dzieci i starców. W 1857r. założył Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, któremu zlecił opiekę nad dziećmi oraz ludźmi chorymi i starymi. Jednym z zadań zgromadzenia było organizowanie szkół dla wiejskich dzieci.

W 1862r. papież Pius XII mianował Zygmunta Szczęsnego arcybiskupem metropolitą warszawskim. Piastując ten urząd zreformował seminarium i Akademię Duchowną w Warszawie, założył schronisko dla biednych dzieci oraz upowszechnił nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny.

W 1864r., po niespełna półtorarocznej posłudze arcybiskupiej, władze carskie skazały go na wygnanie w głąb Rosji za to, że w marcu 1863r. napisał list do cara Aleksandra II w obronie Kościoła i narodu. Będąc na wygnaniu w Jarosławiu nad Wołgą, dawał przykład głębokiej wiary. Po 20 latach zwolniono go, jednakże zakazano mu powrotu na teren swojej archidiecezji. Zamieszkał w Dźwiniaczce (obecnie Ukraina), gdzie mimo podeszłego wieku i wyczerpania wygnaniem podjął pracę wśród ludzi.

Zmarł w pałacu arcybiskupim w Krakowie 17 września 1895 Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński został beatyfikowany 18 sierpnia 2002 przez św. Jana Pawła II, a kanonizowany w październiku 2009 przez papieża Benedykta XVI.

15 września, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Simon_Bening_(Flemish_-_The_Seven_Sorrows_of_the_Virgin_-_Google_Art_ProjectOto Ten przeznaczony jest na upadek… A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 34a. 35).

Tymi słowami prorok Symeon, podczas ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, zapowiedział Maryi cierpienie. Nie wiemy, czy Maryja wiedziała co czeka ją jako Matkę Zbawiciela, lub co czeka jej Syna. Niemniej wierna słowom wypowiedzianym podczas spotkania z Archaniołem Gabrielem, z pokorą przyjęła wszystkie trudy i cierpienia jakie pojawiły się w jej życiu (m.in. ucieczka do Egiptu, zagubienie Jezusa w świątyni), a szczególnie cierpienia matki, która patrzy jak jej jedyny Syn jest wyszydzany, dręczony, skazany na śmierć oraz ukrzyżowany. W ten sposób miała szczególny udział w dziele zbawczym Chrystusa.

Przez wiele stuleci Kościół obchodził dwa święta dla uczczenia cierpień Najświętszej Maryi Panny: Matki Bożej Bolesnej oraz Siedmiu Boleści Maryi. Pierwsze święto wprowadzono w 1423r. w diecezji kolońskiej w Niemczech i nazywano je „Współcierpienie Maryi dla zadośćuczynienia za gwałty, jakich dokonywali na kościołach katolickich husyci”. W 1727r. papież Benedykt XIII rozszerzył je na cały Kościół i polecił, aby obchodzono je w piątek przed Niedzielą Palmową.

Drugie święto czci Maryję jako Matkę Bożą Bolesną i Królową Męczenników, przypominając ważniejsze etapy i sceny dramatu Maryi i Jej cierpień. Święto to jako pierwsi zaczęli wprowadzać serwici. Pius VII w 1814r. rozszerzył je na cały Kościół, a św. Pius X ustalił je na 15 września. W Polsce oba święta rychło się przyjęły. Są one równoległe do świąt Męki Pańskiej; są w pewnym stopniu ich odpowiednikiem: pierwsze z nich łączy się bezpośrednio z Wielkim Tygodniem, drugie zaś z uroczystością Podwyższenia Krzyża świętego.

Ostatnia zmiana kalendarza kościelnego zniosła pierwsze święto, obchodzone przed Niedzielą Palmową.

13 września, Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i Doktora Kościoła

ChrysostomosJan urodził się ok. 347r. lub 349r. w Antiochii, jednym z największych miast ówczesnego świata. Był synem oficera cesarskiego. Wcześnie stracił ojca, ale matka zapewniła mu wszechstronne wykształcenie. Gdy miał 20 lat przyjął chrzest, a następnie wstąpił do stanu duchownego. Po śmierci matki (372r.) opuścił Antiochię i udał się na pustkowie, gdzie przez 4 lata prowadził surowe życie ascetyczne. Następnie powrócił do Antiochii, gdzie w 385r. przyjął święcenia kapłańskie.

Kiedy w 387r. w Antiochii wybuchły rozruchy przeciwko cesarzowi Teodozemu I Wielkiemu, a rozjuszony tłum zaczął rozbijać pomniki cesarza, Jan wygłosił tzw. Mowy wielkopostne, w których zganił popędliwość ludu, a równocześnie wstawiał się za nim. Wpłynął także na biskupa Antiochii, Flawiana, by ten osobiście wstawił się za swoim ludem u cesarza. Dzięki temu cesarz ogłosił amnestię i zakazał swojemu namiestnikowi represji. To zjednało Janowi wielką wdzięczność ludu i przydomek Złotousty (Chryzostom). Na jego kazania przybywały tłumy.

Gdy w 397r. zmarł patriarcha Konstantynopola, cesarz ofiarował ten urząd Janowi, który z wielkim zapałem pracował dla dobra swojej owczarni. Udało mu się pojednać ze Stolicą Apostolską biskupa Antiochii, Flawiana. Na swoim dworze zniósł wszelki przepych, jakim dotąd otaczali się jego poprzednicy i zachęcał swoje duchowieństwo do podobnych działań.

Lud zjednał sobie wspaniałymi kazaniami, jakie regularnie głosił, i troską o potrzeby zwykłych ludzi. Piętnował nadużycia, nie szczędząc także dworu cesarskiego. Wysyłał także misjonarzy na obszary objęte przez Arabów. Niektórzy jednak uznali działania patriarchy za radykalne i zaczęli opowiadać się przeciwko niemu. Najwięcej kłopotów przyniosło mu jednak to, że zaatakował w swoich kazaniach zbyt swobodne życie dworu cesarskiego, a zwłaszcza cesarzowej Eudoksji.

Z polecenia cesarzowej zwołano pod Chalcedonem synod, na którym przeciwnicy Jana usunęli go z urzędu patriarchy, a cesarzowa skazała go na banicję. Lud jednak tak gwałtownie wystąpił w jego obronie, że cesarzowa była zmuszona przywrócić mu wolność.

Niedługo potem cesarzowa kazała wystawić sobie pomnik przed katedrą Mądrości Bożej, gdzie urządzano krzykliwe festyny i zabawy, nie licujące ze świętym miejscem. Jan potępił to w kazaniu z całą stanowczością. W odwecie cesarzowa zwołała do Konstantynopola synod swoich zwolenników, który ponownie usunął Jana z urzędu patriarchy. Na mocy orzeczeń tego synodu w 404r. cesarzowa skazała Jana na wygnanie. Wśród szykan i niewygód prowadzono go do Pontu nad Morzem Czarnym. Jan zmarł w drodze, w mieście Comana, 14 września 407r.

Już w 428r. Kościół w Konstantynopolu obchodził doroczną pamiątkę św. Jana Chryzostoma, a w 438r. na żądanie jego patriarchy św. Proklusa cesarz Teodozy II nakazał sprowadzić relikwie Chryzostoma. 27 stycznia 438r. złożono je w kościele Dwunastu Apostołów w Konstantynopolu.

Św. Jan pozostawił po sobie ogromną spuściznę literacką: kanon liturgii świętej, liczne pisma teologiczne, kazania, mowy i szeroką korespondencję. Wyróżniał się przede wszystkim jako znakomity znawca pism św. Pawła Apostoła. Należy on obok św. Bazylego, św. Grzegorza z Nazjanzu i św. Cyryla Aleksandryjskiego do czterech wielkich doktorów Kościoła wschodniego. Papież Pius V w 1568r. ogłosił go doktorem Kościoła zachodniego

Ogłoszenia — XXIII Niedziela Zwykła — 10.09.2017

 1. Dziękujemy za ofiary zebrane dzisiaj na tacę, a także wpłaty indywidualne, przeznaczone na spłatę inwestycji remontu i ogrzewania kościoła. Bóg zapłać.

 2. Spotkanie Wspólnoty Różańcowej dzisiaj (w niedzielę) o 16:00 w dolnym kościele, a o 17:00 nabożeństwo różańcowe.

 3. Intencje Mszalne na rok 2018 będą przyjmowane od poniedziałku w kancelarii i zakrystii.

 4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy przyjmą sakrament bierzmowania we wtorek 19 września, w poniedziałek po Mszy św. wieczornej o 18:30.

 5. Dorośli kandydaci do bierzmowania są zaproszeni na spotkanie we wtorek o 20:00 w sali przy kancelarii.

 6. Zapraszamy Violinki na pierwsze spotkanie po wakacjach we wtorek, a nie w środę, o 17:00 w sali przy kancelarii. Zapraszamy także wszystkie chętne dzieci, które chciałyby śpiewać Panu Jezusowi.

 7. W środę z racji 13. dnia miesiąca po Mszy św. wieczornej odbędzie się procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła.

 8. Zapraszamy wszystkie Bielanki i Kandydatki na spotkanie w czwartek o 17:15 w sali przy kancelarii.

 9. Zapraszamy na „Godzinę Uwielbienia” przed Najświętszym Sakramentem z indywidualnym błogosławieństwem zakończoną Apelem Jasnogórskim w czwartek od 20:00 do 21:00.

 10. Spotkanie dla katechetów w piątek na Mszy św. o 18:00, a po Mszy św. na plebanii.

 11. Zapraszamy Lektorów, Ministrantów i Kandydatów na Ministrantów wraz z Rodzicami na spotkanie całej Liturgicznej Służby Ołtarza, które odbędzie się w sobotę o 10:00 w dolnym kościele.

 12. W tym tygodniu przypadają następujące święta i wspomnienia:

  • w środę – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła,
  • w czwartek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego,
  • w piątek – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej,
  • w sobotę – Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa.
 13. W następną niedzielę pragniemy wesprzeć nasze Seminarium Duchowne w Warszawie nie tylko modlitwą, ale i ofiarami składanymi na tacę podczas Mszy świętych. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 14. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, która rozpoczyna w tym roku przygotowanie do bierzmowania zapraszamy wraz z Rodzicami na spotkanie 25. września (poniedziałek) o 19:00 w kościele.

 15. Zapraszamy na tradycyjną pielgrzymkę na Jasną Górę, która w tym roku jest współorganizowana przez wszystkie parafie pruszkowskie. Wyjazd w sobotę 7 października o 6:00 sprzed kościoła. Zapisy w zakrystii i kancelarii.

 16. Zapowiedzi w niedzielę o 12:00.

 17. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Szczęść Boże.

8 września, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Rojdestvo_Bogorodici_(russian_icon_XVII)Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Informacje o jej życiu przed Zwiastowaniem przekazuje nam tradycja Kościoła w oparciu o pisma apokryficzne, tzn. takie które powstały w podobnym czasie co księgi Pisma Świętego, ale nie zostały uznane przez Kościół za natchnione.

Największy wpływ na tradycję Kościoła wywarła Protoewangelia Jakuba, która pochodzi z ok. 150r. (jest więc bardzo bliska Ewangelii według św. Jana). Z niej dowiadujemy się, że rodzicami Maryi byli św. Joachim i św. Anna. Byli oni pobożnymi Żydami, jednak mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka, co w tamtych czasach było uważane za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję. Apokryfy nie podają daty i miejsca urodzenia Maryi, jednak według wszelkich dostępnych nam informacji, przyszła ona na świat pomiędzy 20 a 16 rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa.

Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie na sile. Przyznanie tym obchodom rangi święta przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688r.

Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu. Święto to na Zachodzie rozszerzało się dość wolno, m.in. z tego powodu, że wszelkie informacje o okolicznościach narodzenia Matki Bożej pochodziły z apokryfów. W Rzymie w dniu tego święta wierni gromadzili się w kościele św. Adriana, po czym w uroczystej procesji z zapalonymi świecami udawali się do bazyliki Matki Bożej Większej.

We Włoszech i niektórych krajach łacińskich do dzisiaj istnieje żywy kult Maryi-Dziecięcia. We Włoszech istnieją nawet sanktuaria, gdzie są czczone jako cudowne figurki i obrazy Maryi-Niemowlęcia w kołysce (Forno Canavese, Mediolan, Mercatello).

W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej, ponieważ zgodnie z dawnym zwyczajem dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew.

Ogłoszenia — 3.09.2017

 1. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej nowego kościelnego, pana Dariusza, który należy do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Życzymy mu, aby czuł się u nas dobrze i polecamy go życzliwości Parafian.

 2. Dzisiaj (w niedzielę) przypada Pierwsza Niedziela Miesiąca. Nabożeństwo z Adoracją Najświętszego Sakramentu z procesją wokół kościoła o 17:00.

 3. Wracamy do porządku Mszy świętych sprzed wakacji. Dzisiaj (w niedzielę) Msza św. wieczorna będzie odprawiana o 18:00.

  W dzień powszedni Msze św. będą odprawiane o 6:30, 7:00, 8:00, 17:30 i 18:00.

  Msze św. w Szpitalu na Wrzesinku i w ZOL’u w niedziele o 10:30.

 4. Wracamy do tradycyjnych godzin pracy kancelarii parafialnej, która będzie czynna od poniedziałku do piątku w 10:00–11:00 i 15:00–17:00, a w soboty w 10:00–11:00.

 5. Rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny:

  • Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II razem z Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana – w poniedziałek o 9:00,
  • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w poniedziałek o 11:30,
  • Szkoła Podstawowa Nr 6 w poniedziałek o 13:00,
  • Gimnazjum Nr 3 we wtorek o 10:00,
  • Szkoła Podstawowa Nr 8 we wtorek o 12:00,
  • Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 39 w czwartek o 9:00.
 6. W czwartek przypada Pierwszy Czwartek Miesiąca. Msza św. o Jezusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie oraz modlitwa w intencji powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii o 18:00.

 7. Bielanki oraz wszystkie dziewczynki, które chcą należeć do Bielanek zapraszamy na pierwsze spotkanie po wakacjach w czwartek o 17:00 w sali przy kancelarii.

 8. Po wakacjach wznawiamy „Godzinę Uwielbienia” przed Najświętszym Sakramentem z indywidualnym błogosławieństwem, zakończoną Apelem Jasnogórskim. Zapraszamy w każdy czwartek od 20:00 do 21:00 począwszy od 7. września.

 9. W piątek przypada Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

 10. Zapraszamy Lektorów, Ministrantów i Kandydatów na Ministrantów wraz z Rodzicami na spotkanie całej Liturgicznej Służby Ołtarza, które odbędzie się w sobotę o 10:00 w dolnym kościele.

 11. Dyrekcja SPZZOZ w Pruszkowie, Zarząd Powiatu Pruszkowskiego i nasza parafia serdecznie zapraszają na akcję „Zdrowa Niedziela w Powiecie Pruszkowskim”, która odbędzie się w następną niedzielę od 9:00 do 13:00 na placu przy naszym kościele.

  Na osoby w każdym wieku czekać będą specjalne stanowiska medyczne, gdzie będzie można sprawdzić stan swojego zdrowia lub dowiedzieć się gdzie można uzyskać pomoc w razie przemocy domowej czy uzyskać bezpłatną konsultację psychologiczną, czy logopedyczną. Szczegóły w biuletynie.

 12. Zapraszamy na Mszę św. pożegnalną w intencji ks. Przemysława, który kończy pięcioletnią posługę w naszej parafii, która zostanie odprawiona w następną niedzielę o 10:30.

 13. Intencje Mszalne na rok 2018 będą przyjmowane od następnego poniedziałku, tj. 11 września w kancelarii i zakrystii.

 14. W związku z pytaniami parafian informujemy, że kontener na makulaturę na wsparcie Misji zostanie podstawiony w czwarty piątek miesiąca, to jest 22. września.

 15. Zapowiedzi w niedzielę o 12:00.

 16. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Szczęść Boże.

Ogłoszenia — 28.08.2017

 1. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Piotra Jaworskiego, który decyzją ks. kard. Kazimierza Nycza w tym tygodniu rozpocznie pracę duszpasterską w naszej parafii. Życzymy ks. Piotrowi, aby czuł się u nas dobrze i polecamy go modlitwie Parafian.

 2. Siostry Eucharystki dokonały w naszej parafii zmian personalnych. Dziękujemy za gorliwą posługę organistki Siostrze Annie. Życzymy, aby Pan Bóg udzielił Siostrze błogosławieństwa i wszelkich potrzebnych łask na dalszej drodze realizacji swojego powołania.

 3. Dziękujemy Panu Arturowi i Panu Dariuszowi za kilka lat gorliwej pracy na stanowisku kościelnego. Życzymy im obu Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej oraz wszelkich potrzebnych łask w nowej pracy za granicą.

 4. Zapraszamy na Uroczystą Mszę św. z okazji Jubileuszu 25-lecia istnienia Pruszkowskiej Straży Miejskiej, która zostanie odprawiona w czwartek o 10:00.

 5. W piątek przypada 78. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich tych, którzy walczyli w obronie naszej Ojczyzny jak i o tych, którzy zginęli.

 6. W piątek przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Msza św. do Najświętszego Serca Jezusa i Adoracja Najświętszego Sakramentu o 8:00 i 18:00. Msza św. z udziałem dzieci o 17:00. Spowiedź podczas wszystkich Mszy św. i od 16:30.

 7. Tradycyjnie w Pierwszy Piątek Miesiąca kapłani odwiedzą chorych w ich mieszkaniach z posługą sakramentalną od 9:00 do 13:00. Nowych chorych, którzy chcieliby przyjmować kapłana raz w miesiącu prosimy zgłaszać w zakrystii, kancelarii lub telefonicznie do czwartku włącznie.

 8. Od piątku wracamy do tradycyjnych godzin pracy kancelarii parafialnej, która będzie czynna od poniedziałku do piątku w 10:00–11:00 i 15:00–17:00, a w soboty w 10:00–11:00.

 9. Wracamy do porządku Mszy św. sprzed wakacji. W niedzielę za tydzień Msza św. wieczorna będzie odprawiana o 18:00. W dzień powszedni od piątku Msze św. będą odprawiane o 6:30, 7:00, 8:00, 17:30 i 18:00. Msze św. w Szpitalu na Wrzesinku i w ZOL’u w niedziele o 10:30.

 10. W sobotę przypada Pierwsza Sobota Miesiąca. Msza św. o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny i Adoracja Najświętszego Sakramentu o 8:00.

  Komendant Straży Miejskiej zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na „Festyn profilaktyczny” organizowany z okazji 25. rocznicy powołania Pruszkowskiej Straży Miejskiej, który odbędzie się w sobotę w 12:00–17:00 w Parku Sokoła.

  Przewidziano wiele atrakcji: prezentację pojazdów i sprzętu służbowego, spotkania i możliwość zapoznania się z pracą strażników miejskich, a dla dzieci „mobilne miasteczko ruchu drogowego” oraz konkurs wiedzy o bezpieczeństwie z nagrodami.

  Serdecznie zapraszamy.

 11. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia:

  • w poniedziałek – Wspomnienie św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła,
  • we wtorek – Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela,
  • w piątek – Wspomnienie bł. Bronisławy, Dziewicy.
 12. W następny poniedziałek (4. września) rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Szczegółowy plan Mszy św. dla poszczególnych szkół podamy za tydzień.

 13. Zapowiedzi w niedzielę o 12:00.

 14. Życzymy urlopowiczom dobrego wypoczynku, pracującym siły i wytrwałości, a wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Szczęść Boże.

3 lipca, Święto św. Tomasza, Apostoła

Tomasz był jednym z dwunastu Apostołów. Nie znamy historii jego powołania. W Ewangelii pojawia się siedem razy, przy czym święci Marek, Mateusz i Łukasz wspominają o nim jedynie gdy podają imiona Apostołów.

Więcej informacji na jego temat dostarcza św. Jan, który nazywa go przydomkiem Didymos, co po grecku znaczy „bliźniak”. To właśnie od podaje historię niewierności Tomasza, która jest najczęściej przytaczanym faktem z jego życia.

Gdy Jezus po raz pierwszy po zmartwychwstaniu przyszedł do Apostołów zamkniętych w Wieczerniku, Tomasz był nieobecny. Kiedy więc uczniowie powiedzieli mu „Widzieliśmy Pana!”, odpowiedział im „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. Po ośmiu dniach Jezus ponownie przyszedł do Apostołów i zwrócił się do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. W odpowiedzi Tomasz wypowiedział swoje wyznaniem wiary: „Pan mój i Bóg mój!”. A Jezus rzekł mu: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. (J 20, 24-29).

Św. Jan opowiada jeszcze o dwóch innych epizodach z życia tego Apostoła. Gdy Pan Jezus udał się do Betanii, aby wskrzesić Łazarza, zbliżył się do Jerozolimy, gdzie groziło mu niebezpieczeństwo ze strony kapłanów i uczonych w Piśmie. Wtedy to właśnie Tomasz zachęcał uczniów do pójścia razem z Jezusem do Betanii mówiąc: „Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć” (J 11, 16). Wynika stąd, że już wtedy był on całkowicie gotowy do przylgnięcia do Jezusa i złączenia swojego losu z Jego losem, aż do śmierci.

Mimo to nie obawiał się pytać. Podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus zapowiadał swoje bliskie odejście i mówił, że idzie przygotować miejsce dla uczniów, by także oni byli tam, gdzie On, i dodał: „Znacie drogę, dokąd Ja idę” Tomasz powiedział „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” (J 14, 4-5).

Pismo Święte nie podaje nam żadnych informacji na temat jego działalności apostolskiej. Zgodnie ze starożytną tradycją, Tomasz najpierw głosił Ewangelię w Syrii i Persji. Około 52r. po Chrystusie wylądował na zachodnim wybrzeżu Malabaru (zachodnie Indie) i założył tam siedem kościołów.

Poniósł śmierć męczeńską w 67r. w Calamina (miejscowość „Góra Św. Tomasza”, położona na jednym z przedmieść Madrasu) w Indiach. W III wieku jego relikwie przeniesiono do Edessy, potem na wyspę Chips, a w 1258r. do Ortony w Italii. Jest patronem m.in. Indii, gdzie znajduje się jego największe sanktuarium.

24 czerwca, Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Święto Niepokalanego Serca Maryi wprowadził 4 maja 1944r. papież Pius XII.

Od 1643r w dniu 8 lutego było ono obchodzone w zakonach, których założycielem był św. Jan Eudes (1601-1680), wielki czciciel i propagator nie tylko kultu Serca Pana Jezusa, ale również Serca Maryi. W XIX w. zatwierdził je dla niektórych diecezji i zakonów papież Pius VII (zm. 1823). Posoborowa reforma liturgiczna przesunęła je na sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego.

Dla rozpowszechnienia czci Serca Maryi najbardziej przyczynił się ks. Geretes, proboszcz kościoła Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu, który w 1836r. założył bractwo Matki Bożej Zwycięskiej, mające na celu nawracanie grzeszników przez Serce Maryi. W 1892r. liczyło ono 20 milionów członków.

Po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi (1854) i objawieniach Matki Bożej w Lourdes (1858) rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, które podkreślało Jej niepokalane poczęcie i wszystkie skutki, jakie z niego wynikały. Zostało ono jeszcze bardziej rozpowszechnione po głośnych objawieniach Matki Bożej w Fatimie (1917), podczas których Matka Boża prosiła Łucję (lat 10), Franciszka (lat 9) i Hiacyntę (lat 7), aby zadawały sobie najrozmaitsze pokuty i cierpienia na wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy ludzkie oraz aby w każdą pierwszą sobotę miesiąca była przyjmowana Komunia święta wynagradzająca.

10 grudnia 1925r. Matka Boża pojawiła się dorosłej już Łucji i powiedziała, aby oznajmiła ona w Jej imieniu, że przybędzie Ona w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec oraz będą Jej towarzyszyć przez 15 minut w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji wynagrodzenia.

13 października 1942r. w 15. rocznicę zakończenia objawień fatimskich papież Pius XII poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi oraz polecił, aby uczyniły to poszczególne kraje w swoim zakresie. Prymas Polski, kardynał August Hlond w obecności całego Episkopatu Polski i około miliona pielgrzymów dokonał tego 8 września 1946r. na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Ponadto Episkopat Polski wyprosił u Stolicy Apostolskiej przywilej odprawiania w każdą pierwszą sobotę miesiąca Mszy świętej o Niepokalanym Sercu Maryi.

14 czerwca, Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

Michał Kozal urodził się 25 września 1893r. w Nowym Folwarku pod Krotoszynem.

W 1914r. wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu, a 23 lutego 1918r. w Gnieźnie otrzymał święcenia kapłańskie. Planował, że podejmie studia specjalistyczne, jednak nagle zmarł jego ojciec, a on musiał zapewnić utrzymanie matce i siostrze.

Był wikariuszem w różnych parafiach. Odznaczał się gorliwością w prowadzeniu katechizacji, wiele godzin spędzał w konfesjonale, z radością głosił Słowo Boże, dużo się modlił. Był wyrozumiały, uczynny i miłosierny wobec wiernych.

W 1927r. mianowano go ojcem duchownym seminarium w Gnieźnie, a dwa lata później jego rektorem. W 1939r. został biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej i biskupem tytularnym Lappy (na Krecie). Konsekrację biskupią otrzymał 13 sierpnia 1939r.

We wrześniu 1939r. nie opuścił swojej diecezji. Zarządzał nią po wyjeździe z kraju biskupa diecezjalnego. Jego nieustraszona, pełna poświęcenia postawa stała się wzorem zarówno dla duchowieństwa, jak i dla ludzi świeckich.

Hitlerowcy aresztowali go 7 listopada 1939r. i osadzili razem z alumnami seminarium i kapłanami w więzieniu we Włocławku. Następnie internowano go w klasztorze księży salezjanów w Lądzie nad Wartą (I 1940 – 3.04.1941) oraz więziono w obozach w Inowrocławiu, Poznaniu, Berlinie, Halle, Weimarze i Norymberdze. Wszędzie ze względu na swoją niezłomną postawę, rozmodlenie i gorliwość kapłańską doznawał szczególnych upokorzeń i prześladowań.

W lipcu 1941r. został umieszczony w obozie w Dachau, gdzie tak jak inni kapłani pracował ponad siły i doświadczał wyrafinowanych szykan. Chociaż sam był głodny i nieraz opuszczały go siły, dzielił się swoimi racjami żywnościowymi ze słabszymi od siebie, potrafił oddać ostatni kęs chleba klerykom. Odważnie niósł posługę duchową chorym i umierającym, a zwłaszcza kapłanom.

W styczniu 1943r. ciężko zachorował na tyfus. 26 stycznia 1943r. został uśmiercony zastrzykiem z fenolu. Mimo prób ocalenia jego ciała przez więźniów, zostało ono spalone w krematorium.

Po bohaterskiej śmierci sława świętości biskupa Kozala utrwaliła się wśród duchowieństwa i wiernych, którzy prosili Boga o łaski za jego wstawiennictwem. Św. Jan Paweł II beatyfikował go 14 czerwca 1987r.

13 czerwca, Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i Doktora Kościoła

Ferdynand Bulonne urodził się ok. 1195r. w rodzinie szlacheckiej w Lizbonie.

W wieku 15 lat wstąpił do zakonu augustianów. Z zainteresowaniem i zaangażowaniem oddawał się studiowaniu Biblii oraz ojców Kościoła. Silne wrażenie wywarło na nim wystawienie relikwii pierwszych pięciu misjonarzy franciszkańskich, męczenników z Maroka, co miało miejsce w 1220r. w Coimbrze. Zapragnął pójść w ich ślady, dlatego opuścił augustianów i wstąpił do franciszkanów, gdzie przyjął imię Antoni.

Jeszcze w tym samym roku został wysłany na misje do Maroka, skąd z powodu choroby zmuszony był wracać do kraju. Zamiast do Portugalii, na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych, wylądował na Sycylii. W 1221r. uczestniczył w kapitule generalnej franciszkanów w Asyżu, gdzie spotkał się ze św. Franciszkiem.

Po kapitule prowincjał Gracjan posłał go do pustelni w Montepaolo, w pobliżu Forli. Tam poproszono go o wygłoszenie kazania podczas święceń kapłańskich w Forli. Antoni przemówił prosto, zrozumiale, prostym językiem łacińskim i zachwycił wszystkich słuchaczy.

Niedługo potem otrzymał misję kaznodziejską od władz kościelnych. Od tej pory został wędrownym kaznodzieją. Przemierzał wioski i miasta we Włoszech i Francji, a jego działalność apostolska była tak intensywna i skuteczna, że powróciło do Kościoła wiele osób, które od niego przedtem się oddaliły. Obecnie jest uznawany za najwybitniejszego kaznodzieję XIII w.

Pracę kaznodziei potrafił łączyć z pełnieniem innych ważnych obowiązków w zakonie. Pod koniec 1223r. otrzymał od św. Franciszka nominację na profesora teologii. Został pierwszym nauczycielem teologii franciszkańskiej w zakonie i stworzył jej podstawy.

W latach 1224-1227 był kustoszem we Francji, a następnie prowincjałem w północnych Włoszech (1227-1230). W latach 1227-1229 napisał zbiór kazań niedzielnych, a później kazania o świętych, przeznaczone dla kaznodziejów oraz wykładowców studiów teologicznych zakonu franciszkańskiego. W 1230r. po zrzeczeniu się urzędu prowincjała, otrzymał od generała zakonu Jana Parentiego uprawnienia do głoszenia Słowa Bożego w całym zakonie.

Ze względu na swój stan zdrowia nie odbywał już podróży apostolskich i ograniczał się do głoszenia kazań na terenie Padwy. W 1231r. jako pierwszy kaznodzieja w historii przygotowywał tam wiernych do Świąt Wielkanocnych przez codzienne kazania wielkopostne i związane z nimi słuchanie spowiedzi. W kazaniach tych brały udział rzesze wiernych, sięgające podobno do 30 tys. osób.

Schorowany, zmarł 14 czerwca 1231r. Od dnia pogrzebu jego grób stał się miejscem licznych pielgrzymek, ponieważ dokonywały się tam liczne cuda. Św. Antoni został kanonizowany niespełna rok po śmierci 30 maja 1232r. Natomiast 16 stycznia 1948r. papież ustanowił go Doktorem Kościoła, nazywając go Doktorem Ewangelicznym.

15 czerwca, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) — uroczystość nakazana

(W Boże Ciało nie ma Mszy św. o 1315, pozostałe wg rozkładu, procesja po Mszy o 1200.)

Kościół obchodzi Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby podziękować za niezwykły dar Eucharystii, ponieważ nie ma na to dość czasu w Wielki Czwartek.

Uroczystość ta została ustanowiona z inicjatywy przeoryszy augustianek św. Julianny z Cornillon (1192-1258). W 1245r. objawiał jej się Chrystus, który zażądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii oraz wyznaczył dzień jego obchodzenia na czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Miejscowy biskup Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa.

W 1246r. w Liege odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. Kolejna miała miejsce dopiero w 1251r., ponieważ po śmierci bp Roberta wyższe duchowieństwo miasta uznało potwierdzenie objawień i ustanowienie święta za przedwczesne i niewłaściwe działanie.

W 1264r. papież Urban IV wprowadził uroczystość Bożego Ciała w Rzymie i polecił św. Tomaszowi z Akwinu opracowanie tekstów liturgicznych Mszy świętej i Oficjum (m.in. hymn „Sław, języku…”, hymn „O zbawcza Hostio”). Tekstów tych używa się do dzisiaj. Papież Jan XXII (+ 1334) polecił, aby Uroczystość Bożego Ciała była obchodzona w całym Kościele.

Od XIV w. należy ona do głównych świąt w roku liturgicznym. Pierwsza procesja w to święto odbyła się w Kolonii w 1277r. Od XIV w. procesje odbywały się w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii i w Mediolanie. Od XV w. przyjął się w Niemczech zwyczaj procesji do czterech ołtarzy. Pierwsze procesje Bożego Ciała na terenie Polski odbyły się w XIV w. w Płocku i we Wrocławiu. Od XVI w. wprowadzono zwyczaj śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach, który istnieje do dnia dzisiejszego.

Uroczystość Bożego Ciała do 1955r. miała swoją oktawę. Mimo, że została ona zniesiona, na prośbę Episkopatu Polski zwyczaj jej obchodzenia w Polsce został zachowany.

Ogłoszenia — Uroczystość Najświetszej Trójcy — 11.06.2017

 1. Dziękujemy za ofiary zebrane dzisiaj na tacę, a także wpłaty indywidualne, przeznaczone na spłatę inwestycji remontu i ogrzewania kościoła. Bóg zapłać.

 2. Spotkanie Wspólnoty Różańcowej dzisiaj (w niedzielę) o 16:00 w dolnym kościele, a następnie o 17:00 nabożeństwo czerwcowe połączone z modlitwą różańcową. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie będą odprawiane po Mszy św. wieczornej, czyli ok. 18:30.

 3. Zapraszamy na kolejną Katechezę dla dorosłych, którą jak zwykle poprowadzi ks. Przemysław dzisiaj (w niedzielę) o 19:00 w dolnym kościele.

 4. We wtorek z racji 13. dnia miesiąca po Mszy św. wieczornej odbędzie się procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła.

 5. Zakończenie roku katechetycznego dla uczniów Gimnazjum nr 3 w środę o 10:00.

 6. Zapraszamy wszystkie Bielanki i dziewczynki na próbę sypania kwiatów w środę o 17:00 w sali przy kancelarii.

 7. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, przypada w czwartek. Msze św. będą odprawiane jak w niedzielę, z wyjątkiem Mszy św. o 13:15.

  Tradycyjnie zapraszamy wszystkich na Mszę św. na 12:00 i procesję Bożego Ciała, która przejdzie ulicami naszego miasta, podobnie jak w zeszłym roku: wyjdziemy z kościoła na ul. Berenta, następnie Kraszewskiego do Hubala, przejdziemy Hubala do Kopernika — tam będzie pierwszy ołtarz przygotowany przez Akcję Katolicką, następnie przejdziemy ul. Kopernika do Lipowej — tam będzie drugi ołtarz przygotowany przez Bielanki, Ministrantów i Lektorów. Następnie ul. Lipową do Armii Krajowej – tam będzie trzeci ołtarz przygotowany przez Oazę i Domowy Kościół, następnie ul. Armii Krajowej, Hubala i Kościelną. Czwarty ołtarz przygotowany przez Koła Żywego Różańca i Siostry Eucharystki będzie usytuowany przy domu katechetycznym na ul. Kościelnej.

  Na procesję Bożego Ciała zapraszamy wszystkich, a w sposób szczególny dzieci pierwszokomunijne oraz te, które rok temu przystąpiły do I Komunii; zapraszamy je w strojach komunijnych. Prosimy o zgłoszenie się do zakrystii mężczyzn, którzy mogliby ponieść chorągwie. Zapraszamy Rycerzy Jana Pawła II do posługi podczas procesji. Bardzo prosimy mieszkańców naszej parafii o przystrojenie okien swoich mieszkań znakami religijnymi. Jest to świadectwo naszej wiary. Takie świadectwo jest potrzebne nam wierzącym, ale również obojętnym religijnie i niewierzącym.

 8. W czwartek z racji Bożego Ciała nie będzie „Godziny Uwielbienia”.

 9. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia:

  • we wtorek – Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, Kapłana i Doktora Kościoła,
  • w środę – Wspomnienie bł. Michała Kozala, Biskupa i Męczennika,
  • w sobotę – Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, Zakonnika.
 10. Spotkanie Rodziców Bielanek, które w sierpniu wyjeżdżają nad morze z S. Alicją w następną niedzielę o 11:15 w sali przy kancelarii.

 11. Zapraszamy młodzież, Wolontariuszy i Rodziny związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, a także wszystkich chętnych na wyjazd rowerowy do Niepokalanowa w sobotę 24 czerwca. Zbiórka o 9:00 na parkingu przy kościele. Zgłoszenia w zakrystii i kancelarii. Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem w środę 21 czerwca o 19:00 w dolnym kościele.

 12. Prezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński zaprasza do głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego wszystkich Mieszkańców Pruszkowa, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 14 lat i posiadają (lub jej opiekunowie prawni w przypadku osoby niepełnoletniej) czynne prawo wyborcze na terenie gminy Pruszków lub są na jej terenie zameldowani na stałe lub posiadają Pruszkowską Kartę Mieszkańca – w terminie od 27 maja do 25 czerwca 2017r. Głosować można internetowo lub osobiście w wyznaczonych punktach do głosowania. Udział w nim daje możliwość i prawo do decydowania o celach, na które wydawane są wspólne pieniądze. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Miasta

 13. Zapowiedzi w niedzielę o 12:00.

 14. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Szczęść Boże.

11 czerwca, Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Każdym aktem religijnym wielbimy Boga, który jest jeden, ale w trzech Osobach. Prawda o Trójcy Świętej stanowi jedną z największych tajemnic naszej wiary. Objawił nam ją w pełni Jezus Chrystus, co uczynił zwłaszcza wtedy, gdy swoich uczniów posyłał na cały świat i kazał udzielać chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W dzisiejszą uroczystość wypowiadamy szczególną wdzięczność za to, że Bóg zechciał nam objawić tę tajemnicę i wyrażamy szczere pragnienie, by przez dobre życie chrześcijańskie zawsze podobać się Bogu, stając się w ten sposób żywym mieszkaniem Trójcy Świętej.

10 czerwca, Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa

Bogumił żył w XI lub XII wieku. Urodził się we dworze we wsi Koźmin, położonej między Kołem a Uniejowem.

Identyfikuje się go z dwoma postaciami. Pierwszą z nich jest Bogumił mianowany w 1075r. arcybiskupem. Być może koronował on w 1076r. na króla Polski Bolesława Śmiałego, którego poparł w sporze z biskupem krakowskim Stanisławem. Po męczeńskiej śmierci biskupa Stanisława zrzekł się urzędu i osiadł — być może dla pokuty — w Dobrowie, gdzie zmarł w 1092r.

Drugą postacią jest arcybiskup Piotr II, cysters z Koprzywnicy, który od 1186r. był biskupem w Poznaniu, a później metropolitą w Gnieźnie. W 1198r. miał on złożyć swój urząd i osiąść w pustelni w Dobrowie. Uważa się, że Bogumił był człowiekiem wykształconym. Według badaczy ukończył szkołę katedralną w Gnieźnie i na dalsze studia udał się do Paryża.

We Francji zetknął się z zakonem cystersów reguły św. Bernarda z Clairvaux i być może wówczas przyjął zakonne imię Piotr, pod którym to imieniem identyfikuje się osobę biskupa w Poznaniu, a później metropolity w Gnieźnie.

Cystersi do Polski dotarli w roku 1143 i założyli swoje opactwo opodal Wągrowca. Domniemywa się, że Bogumił przebywał w opactwach cysterskich w Koprzywnicy, Łęknie i Lądzie nad Wartą. Inne źródła łączą jego postać z zakonem benedyktyńskim w Mogilnie lub kamedulskim reguły św. Romualda. Jest wysoce prawdopodobne, że skłaniał się do reguły kamedulskiej, zważywszy na jego życie pustelnicze, a szczególnie kult świętych Pięciu Braci Polskich Męczenników z zakonu kamedulskiego. Nie bez znaczenia jest tu także fakt, że gdy w 1664r. rzymscy kameduli upomnieli się o relikwie Bogumiła jako członka swego zakonu, ich prośba została spełniona.

Niewątpliwie Bogumił był fundatorem i budowniczym kościoła w Dobrowie, gdzie przez pewien czas pełnił posługi duszpasterskie. Nie wiadomo, dlaczego zrezygnował z biskupstwa i osiedlił się w pobliżu Dobrowa na małej wyspie w widłach rzeki Warty i Neru. Tam przez wiele lat prowadził życie eremity i tutaj zmarł w opinii świętości.

Grób jego stał się miejscem kultu i pielgrzymek osób z całej Wielkopolski i kraju, ponieważ dochodziło tam do licznych cudów, uzdrowień i uzyskanych łask. Cześć biskupa Bogumiła jako błogosławionego urzędowo potwierdzono i uznano, w 1925r. Jest on patronem archidiecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej, gdańskiej, wrocławskiej i diecezji włocławskiej.

5 czerwca, Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika.

Bonifacy urodził się około 673r. w Dewonshire, w Wessex (Anglia). Na chrzcie otrzymał imię Winfryd.

Jako młodzieniec wstąpił do zakonu benedyktynów, gdzie przyjął imię Bonifacy. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. 30 roku życia, po czym został kierownikiem szkoły w opactwie w Nursling. Po pewnym czasie udał się na misje do Fryzji, dzisiejszych północnych Niemiec i Holandii. Szybko musiał jednak powrócić do swojego klasztoru, ponieważ wybuchła wojna między księciem Fryzów, a Frankami. Po śmierci opata Winbrecha został wybrany na jego następcę.

Bonifacy pragnął jednak ponownie wyruszyć na misje, dlatego w 718r. udał się do Rzymu, aby uzyskać poparcie papieża. Św. Grzegorz II dał mu listy polecające do króla Franków i do niektórych biskupów. 14 maja 719r. Bonifacy opuścił Rzym i udał się do Fryzji (Niemcy). Spotkał się tam ze św. Willibrordem, pod którego kierunkiem pracował około 3 lat. W tym czasie ochrzcił kilka tysięcy germańskich pogan. Potem udał się do Hesji, gdzie w 722r. założył klasztor benedyktyński w Amoneburgu.

W celu omówienia z papieżem organizacji stałej administracji kościelnej na terenie Niemiec, Bonifacy udał się ponownie do Rzymu. Grzegorz II udzielił mu święceń biskupich i dał mu pełnomocnictwa konieczne dla sprawniejszej akcji misyjnej.

Korzystając z uprawnień metropolity misyjnego, Bonifacy mianował biskupów w Moguncji i w Würzburgu, a także założył wiele placówek stałych, zależnych od tych biskupów oraz szereg klasztorów benedyktynów i benedyktynek. Papież św. Grzegorz III mianował go metropolitą-arcybiskupem z władzą mianowania i konsekrowania biskupów na terytorium Niemiec na wschód od Renu oraz swoim legatem na Frankonię i Niemcy.

Bonifacy uporządkował administrację kościelną w Niemczech. Ustanowił także biskupstwa w Passawie, Freising, Ratyzbonie (Regensburgu) i w Eichstätt oraz założył nowe biskupstwo w Fuldzie, które uważał za centrum i ośrodek swojej działalności misyjnej. W latach 745-747 papież podniósł do godności metropolii biskupstwa w Kolonii, Salzburgu i Moguncji.

Mając 80 lat Bonifacy po raz trzeci udał się na misje do Fryzji. W mieście Dokkum został napadnięty przez pogan i zamordowany 5 czerwca 754r. wraz z 52 towarzyszami. Został pochowany w Fuldzie. Swoją działalnością apostolską zasłużył na tytuł „apostoła Niemiec”, których jest patronem.

Ogłoszenia — Uroczystość Zesłania Ducha Świętego — 4.06.2017

 1. Obchodzimy dzisiaj (w niedzielę) Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

 2. Archidiecezja Warszawska dzisiaj (w niedzielę) przeżywa X Święto Dziękczynienia.

  W związku z tym po wszystkich Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na dalszą budowę Świątyni Opatrzności Bożej. W zeszłym roku dobiegł końca pierwszy etap jej budowy i Świątynia została oddana do użytku wiernych. Za złożone ofiary już teraz składamy serdeczne Bóg zapłać.

 3. Dzisiaj (w niedzielę) rocznica konsekracji Pasterza Archidiecezji ks. kard. Kazimierza Nycza.

 4. Siostry Służebniczki zapraszają na Festyn rodzinny, który odbędzie się dzisiaj (w niedzielę) w Przedszkolu Ochronka w Komorowie przy ul. Kolejowej 27. Szczegóły na plakacie w gablocie.

 5. Dzisiaj (w niedzielę) przypada Pierwsza Niedziela Miesiąca. Nabożeństwo z Adoracją Najświętszego Sakramentu połączone z Nabożeństwem czerwcowym o 17:00. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie będą odprawiane po Mszy św. wieczornej, czyli ok. 18:30.

 6. Prezydent Miasta i nasza Parafia zapraszają na koncert „Brzmienie fletu z organami i klawesynem”, który odbędzie się w ramach XIII Wiosennych Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej w Pruszkowie. Wystąpią: Anna Błaszczyk (flet) i Witold Błaszczyk (organy). Zapraszamy dzisiaj (w niedzielę) o 19:00. Wstęp wolny.

 7. Dzisiaj (w niedzielę) nie będzie Katechezy dla dorosłych. Na kolejną Katechezę dla dorosłych, którą jak zwykle poprowadzi ks. Przemysław zapraszamy w następną niedzielę o 19:00 w dolnym kościele.

 8. Informujemy, że dzisiaj (w niedzielę) o 19:00 w Komorowie odbędzie się koncert 4 tenorów – księży, którzy wystąpią w związku z 40-leciem święceń kapłańskich ks. Dziekana.

 9. W czwartek przypada 104. rocznica erygowania naszej parafii.

 10. Wszystkie Bielanki i dziewczynki, które chcą sypać kwiaty Panu Jezusowi w Boże Ciało zapraszamy na próbę w czwartek o 17:15 w sali przy kancelarii.

 11. Zapraszamy na „Godzinę Uwielbienia” w czwartek o 20:00.

 12. W naszym kościele odbędą się prymicje 3 Neoprezbiterów, którzy chcą podziękować za wsparcie modlitewne i finansowe, zwłaszcza od Kół Żywego Różańca. Zapraszamy na Mszę św. prymicyjną w piątek o 18:00.

 13. Msza św. wypominkowa w intencji wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach rocznych w piątek o 18:00.

 14. Nasza parafia otrzymała relikwie bł. Karoliny Kózkówny. Delegacja z naszej parafii złożona z przedstawicieli młodzieży gimnazjalnej i licealnej, Ministrantów oraz kandydatów do bierzmowania wyjedzie, aby odebrać relikwie, w sobotę o 5:00.

 15. Dzień Chorych w naszej parafii wraz z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych i spotkaniem przy stole w namiocie obok kościoła w sobotę. Możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania od 11:00, Msza św. o 11:30, a spotkanie w namiocie o 12:30.

 16. W tym tygodniu przypadają następujące święta i wspomnienia:

   w poniedziałek – Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła,
  • w czwartek – Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana,
  • w piątek – Święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego,
  • w sobotę – Wspomnienie bł. Bogumiła, Biskupa.
 17. W następną niedzielę przypada druga niedziela miesiąca. W związku z tym ofiary zebrane na tacę zostaną przeznaczone na spłatę inwestycji remontu i ogrzewania kościoła. Za złożone ofiary, a także wpłaty indywidualne, już teraz składamy serdeczne Bóg zapłać.

 18. Zapraszamy na przedstawienie pod tytułem „100-lecie Objawień w Fatimie” w wykonaniu Bielanek w przyszłą niedzielę po Mszy św. o 10:30 w dolnym kościele.

 19. Spotkanie Wspólnoty Różańcowej w następną niedzielę o 16:00 w dolnym kościele, a następnie o 17:00 nabożeństwo czerwcowe połączone z modlitwą różańcową.

 20. Zapraszamy młodzież, Wolontariuszy i Rodziny związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, a także wszystkich chętnych na wyjazd rowerowy do Niepokalanowa w sobotę 24 czerwca. Zbiórka o 9:00 na parkingu przy kościele. Zgłoszenia w zakrystii i kancelarii. Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem w środę 21 czerwca o 19:00 w dolnym kościele.

 21. Prezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński zaprasza do głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego wszystkich Mieszkańców Pruszkowa, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 14 lat i posiadają (lub jej opiekunowie prawni w przypadku osoby niepełnoletniej) czynne prawo wyborcze na terenie gminy Pruszków lub są na jej terenie zameldowani na stałe lub posiadają Pruszkowską Kartę Mieszkańca – w terminie od 27 maja do 25 czerwca 2017r. Głosować można internetowo lub osobiście w wyznaczonych punktach do głosowania. Udział w nim daje możliwość i prawo do decydowania o celach, na które wydawane są wspólne pieniądze. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Miasta

 22. Zapowiedzi w niedzielę o 12:00.

 23. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Szczęść Boże.

3 czerwca, Wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników

Karol Lwanga i jego towarzysze żyli w drugiej połowie XIX w. w Ugandzie (Afryka).

Od 1877r. pracowali w tym kraju misjonarze anglikańscy, a od 1879r. katoliccy – ojcowie biali, którzy zostali wysłani przez algierskiego kardynała Lawigerie. Szybko pozyskali oni uznanie na dworze królewskim, nawracając wielu na wiarę katolicką, tak że liczba wyznawców Chrystusa wzrosła do kilkunastu tysięcy.

Jednakże król Ugandy Mutesa I, nie chcąc rezygnować ze swoich licznych żon, przeszedł na islam. Od tej pory zaczęły się prześladowania chrześcijan. Misjonarze anglikańscy i katoliccy musieli opuścić Ugandę, jednakże nadal wspomagali oni młodych ugandyjskich chrześcijan.

W 1884r. zmarł król Mutesa I, a rządy krajem objął jego syn Mwanga I, który wypowiedział otwartą walkę wszystkim chrześcijanom przebywającym na terenie Ugandy. Pierwsze prześladowanie dotknęło misję anglikańską – zginęło 40 misjonarzy oraz biskup Hannigton, który został zamordowany 29 października 1885r. W tym czasie na katolicyzm nawróciła się grupa dworzan królewskich, a wśród nich Karol Lwanga – wódz plemienia Nagweya i przełożony królewskich paziów.

Urodził się on ok. 1860r. w Buddu (Singo). Gdy miał 20 lat, dzięki wujowi dowiedział się o misjonarzach. Z czasem poznał ich i uczestniczył w katechezach, a 15 września 1885r. przyjął chrzest. Od tej pory stał się gorliwym apostołem w swoim środowisku.

Kilka miesięcy potem został pojmany i osadzony w więzieniu, gdzie zdołał nawrócić i ochrzcić kilku współwięźniów. Razem z towarzyszami wielokrotnie stawał przed królem, który usiłował nakłonić ich do wyrzeczenia się wiary. Oni jednak trwali mężnie przy Chrystusie, a Karol podtrzymywał ich na duchu. W końcu król skazał ich na śmierć.

Karol Lwanga wraz z towarzyszami zginął 3 czerwca 1886r. w Namugongo. Według relacji świadków przebaczył swoim oprawcom, a innych zachęcał do wytrwania w wierze.

Łącznie w latach 1885-1887 w Ugandzie poniosło śmierć męczeńską ok. 150 katolików i 40 anglikanów.

Karol Lwanga i jego 21 towarzyszy męczenników zostało beatyfikowanych 6 czerwca 1920r., a kanonizowanych 18 października 1964r. W 1934r. papież Pius XI ogłosił Karola Lwangę patronem młodzieży i Akcji Katolickiej w Afryce.